Vill du ha hjälp med din spindelfobi?

Känner du en så stark rädsla att ditt liv påverkas negativt? Nu kan du få gratis hjälp inom ramen för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

VIMSE (VIrtual reality Method for Spider phobia Exposure therapy) är en ny metod för att behandla spindelfobi med hjälp av virtuella verkligheter.

Du lottas till behandling med virtual reality eller traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT).

2016-01-20 stängde vi möjligheten för anmälan för denna gång. Men det kommer sannolikt nya studier. Om du är intresserad anmäl ditt intresse via: www.studie.nu så hör vi av oss när det är dags.

 

Var åttonde person i Sverige har en fobi. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer behandlas fobier bäst med så kallad kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen innebär att man systematiskt och gradvis närmar sig en spindel i den takt man själv känner sig bekväm med. Detta är visserligen obehagligt, men eftersom man själv hela tiden bestämmer takten, är det inte outhärdligt. Genom att stanna kvar i situationen märker man att obehaget gradvis minskar och erfarenhetsmässigt lär man sig att inget farligt händer.

I denna studie vill vi pröva två olika former av KBT. Behandlingsformen avgörs genom lottning. Hälften av deltagarna genomgår en traditionell behandling tillsammans med en behandlare och en riktig, levande spindel. Den andra hälften kommer att genomgå behandlingen i en datorsimulerad värld. Detta görs med hjälp av den senaste generationens virtual reality-utrustning, Oculus Rift©.

 

 

Utifrån tidigare forskning och klinisk erfarenhet förväntar vi oss att båda behandlingarna kommer att vara till stor hjälp för dig med spindelfobi. Syftet med denna behandlingsstudie är att undersöka ifall det finns skillnader mellan virtuell och traditionell KBT.

.

 

 
   

 

Kort om Vimse-projektet

Ensessionsbehandling

Du som deltar i VIMSE-studien får antingen virtuell eller verklig behandling. Målet är att bota fobin.

KBT

Du får genomgå en psykologisk behandlingsmetod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i VIMSE, eftersom du hjälper vår forskning genom att delta.

Tre besök

Du ska vara beredd att resa till Stockholms Universitet vid tre tillfällen (helst under arbetstid). 

Hela Sverige

Du kan vara med var du än bor. Men ingen ersättning för resor utbetalas.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 

Något för dig?

 

Vi söker dig som...

 • Lider av spindelfobi och tycker att detta påverkar din vardag negativt.
 • Har möjlighet att resa till Stockholms universitet vid tre tillfällen under kontorstid (det kommer finnas vissa helgtider, men de är få).
 • Har fyllt 18 år
 • Är bosatt i Sverige och talar svenska.

 

Du kan inte delta i studien ifall du...

 • Har en annan pågående psykologisk behandling (då kommer det bli svårt att dra slutsatser om vilken behandling det är som ger effekt).
 • Har en djup depression med självmordstankar eller annan allvarlig psykiatrisk problematik (då rekommenderar vi dig att söka behandling på din hemort för bättre anpassad vård).
 • Om du äter mediciner för psykiska besvär krävs det att du har ätit dessa under minst tre månader med samma styrka och inte bytt medicinering. Detta för att vi inte ska blanda ihop effekt av medicinering och psykologisk behandling.

 

 

Bakgrund och syfte 

 

Spindelfobi

Spindelfobi innebär att man känner en sådan stor rädsla för spindlar att ens liv påverkas negativt, vilket exempelvis skulle kunna vara:

 • Att man undviker vissa platser eller resvägar eftersom man vet eller tror att det finns spindlar där.
 • Att man undviker vissa aktiviteter där man riskerar att stöta på spindlar i någon form, exempelvis friluftsaktiviteter, se på TV, besöka vänner som bor i hus där det finns spindlar, med mera.
 • Att man spenderar mycket tid med att tänka på spindlar, även i situationer där man inte riskerar att utsättas för dem.

Spindelfobi, liksom andra fobier för exempelvis djur eller naturfenomen, behandlas bäst med så kallad kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen innebär att man systematiskt och gradvis närmar sig en spindel i den takt man själv känner sig bekväm med. Detta är visserligen obehagligt, men eftersom man själv bestämmer takten, är det inte outhärdligt. Genom att stanna kvar i situationen märker man att obehaget gradvis minskar och erfarenhetsmässigt lär man sig att inget farligt händer. Behandlingen ger ofta ett mycket bra resultat och som även står sig vid långtidsuppföljningar.

Denna studie

I denna studie vill vi pröva två olika former av KBT. Behandlingsformen avgörs genom lottning. Hälften av deltagarna genomgår en traditionell behandling tillsammans med en behandlare och en riktig, levande spindel. Den andra hälften kommer att genomgå behandlingen i en datorsimulerad värld. Detta görs med hjälp av den senaste generationens virtual reality-utrustning, Oculus Rift©. Utifrån tidigare forskning och klinisk erfarenhet förväntar vi oss att båda behandlingarna kommer att vara till stor hjälp för dig med spindelfobi. Syftet med denna behandlingsstudie är att undersöka ifall det finns skillnader mellan virtuell och traditionell exponeringsterapi.

Behandlingen

Båda behandlingstyperna sker vid ett tillfälle vid Psykologiska intitutionen vid Stockholms Universitet. Behandlingen tar maximalt tre timmar och ges utan kostnad. Detta är ingen chockterapi, utan du väljer själv takten och intensiteten på behandlingen. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att behöva förklara dig.

Anmälan till studien sker via en särskilt krypterad webbsida. Mätning av fobinivå före och efter behandling, samt själva behandlingen, sker vid tre olika tillfällen i Stockholms universitets lokaler. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Stockholm.

 

Så här går behandlingen till

 
 • Anmälan

 • Kallelse

 • Förmätning och information om behandlingen

 • Behandling

 • Uppföljning

 •  

Anmälan

Anmälda deltagare som tycks uppfylla kriterierna ovan kommer att kallas till Stockholms universitet för en så kallad förmätning. Här kommer vi att bedöma ifall du uppfyller de diagnostiska kriterierna för spindelfobi och du kommer att få utföra ett så kallat närmandetest där vi prövar hur nära du vågar komma en verklig spindel. Du väljer själv hur nära du vill gå. Detta kommer sedan att jämföras med närmandetestet efter behandlingen.

Om du blir inkluderad i studien kommer du att lottas till en av två grupper:

 • Grupp 1 kommer att genomföra virtuell exponeringsbehandling (en session).
 • Grupp 2 kommer att genomföra traditionell exponeringsbehandling (en session).

Behandling

För att vi ska kunna veta säkert att det är behandlingen i sig som ger effekt kommer du att lottas till en av behandlingsgrupperna (du får alltså inte själv välja). Av denna anledning behöver du vara inställd på att genomföra behandlingen oavsett vilken typ du lottas till.

Båda behandlingstyperna tar cirka 3 timmar och går ut på att du, med stöd av din terapeut, utsätter dig för kontakt med en spindel. Genom att stanna kvar i situationen och få uppleva att ångesten faktiskt avtar är det möjligt att skapa en ny inlärning där exponering för spindlar inte förknippas med rädsla.

Efter behandling

Mot bakgrund av tidigare forskning förväntar vi oss att både traditionell och virtuell exponering kommer att vara till stor nytta för personer med spindelfobi. Det finns således ingen ”placebo-grupp” i denna behandlingsstudie, utan alla får behandling.

Cirka en vecka efter att du fått behandling kommer du åter kallas till Stockholms universitet för att genomföra eftermätning. Tre månader senare kallas du igen för att genomföra en uppföljningsmätning (detta för att säkerställa att de förväntat goda effekterna håller i sig).

Lokal

Alla tre tillfällen, förmätning, behandling och uppföljning, kommer att äga rum på Stockholms Universitet under arbetstid (ett fåtal helgtider finns dock). Observera att ingen reseersättning eller kompensation för förlorad arbetsinkomst utgår (däremot är behandlingen kostnadsfri).

 

Om oss

 
 
 • Per Carlbring

 • Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Specialist i Klinisk Psykologi, Projektledare

 • Mer info
 
 • Philip Lindner

 • PTP-psykolog och doktorand

 • Mer info
 
 • Lena Reuterskiöld

 • Universitetslektor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 • Mer info
 
 • Jessica Sjölund

 • Leg Psykolog, Psykoterapeutstudent

 • Mer info
 
 • Maria Zenger

 • Leg Psykolog, Psykoterapeutstudent

 • Mer info
 
 • Alexander Miloff

 • Doktorand, klinisk psykologi

 • Mer info
 
 • William Hamilton

 • Psykologistudent, utvecklare

 • Mer info
 
 • Glenn Kristofferson

 • Psykologkandidat termin 10

 • Mer info
 
 • Stefan Deak

 • Psykologkandidat termin 10

 • Mer info
 
 • Daniel Attar

 • Psykoterapeutstudent

 • Mer info
 
 • Gerhard Andersson

 • Professor, leg. psykolog

 • Mer info
 
 • George Vlaescu

 • IT-administratör

 • Mer info

 

Anmälan

2016-01-20 stängde vi möjligheten för anmälan för denna gång. Men det kommer sannolikt nya studier. Om du är intresserad anmäl ditt intresse via: www.studie.nu så hör vi av oss när det är dags.

 • 1. Kolla att du uppfyller kraven i "Vem kan vara med?"

 • 2. Registrera dig och få ett login. Får du inget mejl så kolla i din spambox.

 • 3. Svara på frågeformulär. Det tar ca 15-40 min. Du kan pausa och fortsätta senare.

 • 4. Vi tittar på dina svar och kontaktar dig oavsett om du inkluderas eller ej.

 •  
 
 

 

Villkor

 

Texterna här under beskriver regler för att genomföra vår forskning, och hur vi skyddar och använder dina uppgifter.

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultat kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad kan du få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla vår forskningsledare Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Stockholms universitet.

Personuppgiftslagen

Vi samlar in uppgifter om ditt namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. All resultat har sekretess (är skyddade). Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Stockholms universitet med kontaktperson Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Stockholms universitet.

 

Säkerhet

Du fyller i frågeformulär och går i behandling i VIMSE via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Men om du känner dig osäker om säkerheten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos t ex ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig.

Slutet kontaktsystem

Till din mejladress så kommer vi bara att skicka påminnelser om att träffa behandlare och fylla i formulär. Inget annat. Skulle det vara någon mer känslig information, så som återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på VIMSE för att läsa. Du får ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i VIMSE, men inte vad det står i meddelandet.

Starkt lösenord

Du loggar in i VIMSE med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Klicka här för att lära dig mer om cookies!

 

Ikoner är skapade av Freepik, Designmodo, Elegant Themes, Sarfraz Shoukat, Situ Herrera, SimpleIcon, Icons8 från www.flaticon.com Sidans design skapades ursprungligen av doktorand Kristoffer Magnusson för en annan studie: anhöriga till personer med spelproblem eller spelberoende