0

Om iStress

iStressprojektet är ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet inom områdena internetbaserad stresshantering, kognitiv beteendeterapi, återhämtning, rehabilitering och hållbart arbetsliv. Projektet har pågått sedan 2012 och vi har hittills genomfört sex studier.

 

  • Studie 1: Internetbaserad behandling för chefer med stressproblematik - randomiserad kontrollerad studie.
  • Studie 2: Arbetsfokuserad behandling via internet för anställda med stress- och utmattningsproblematik - randomiserad kontrollerad pilotstudie.
  • Studie 3: Upplevelser av ett internetbaserat stresshanteringsprogram för anställda - kvalitativ studie 
  • Studie 4: Återgång i arbete efter arbetsfokuserad behandling via internet för anställda med stress- och utmattningsproblematik - randomiserad kontrollerad studie.
  • Studie 5: Återhämtningsträning via internet - randomiserad kontrollerad pilotstudie.
  • Studie 6: Utvärdering av implementering av internetbaserad behandling för stress och utmattning inom primärvården (pågående).