0

Om iStress

iStressprojektet är ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet inom områdena internetbaserad stresshantering, kognitiv beteendeterapi, återhämtning, rehabilitering och hållbart arbetsliv. Projektet har pågått sedan 2012. Vi söker nu deltagare till forskning om förebyggande av stress genom återhämtningsträning via internet. För mer information om deltagandet i studien, läs här.

 

Vi söker dig som:

 • Upplever lättare eller begynnande stressbesvär.

 • Vill lära dig mer om återhämtning.

 • Är 18 år eller äldre.

 • Har en anställning.

 • Upplever något/ra av följande stressymptom:

  • FYSISKA SYMPTOM; Huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärtor, förhöjt blodtryck, muskelspänningar och värk i exempelvis axlar, rygg och käkar, nedsatt muskelkraft, matsmältningsproblem, försämrat immunförsvar och ökad infektionskänslighet.

  • PSYKISKA SYMPTOM; Stressad, spänd, mindre energi, tidspress, oro, rastlöshet, ångest, irritation och aggressivitet, begynnande sömnsvårigheter.

 • Är 18 år eller äldre.

 • Deltar inte i någon psykologisk behandling/terapi som är kopplad till ovanstående problem.

 • Lider inte av djup depression eller självmordstankar.

 

Anmälan

Känner du igen dig i kriterierna ovan och är intresserad av att delta i projektet? Anmäl dig i så fall genom att klicka här.