0

Hur går det till?

 

1. Registrering

Du anmäler dig till projektet genom att klickar här. Du kommer att få ange din mejladress och skapa inloggningsuppgifter. Därefter får du tillgång till ett antal självskattningsformulär som vi önskar att du fyller i.

 

2. Screening

När du har anmält dig kommer du att få tillgång till ett antal självskattningsformulär som du fyller i via internet. Enkäterna mäter bland annat grad av återhämtning, upplevd stress, utmattning, arbetstrivsel, sömn och livskvalitet. Dina resultat på enkäterna använder vi för att ta ställning till om studien kan passa för dig.

 

3. Samtyckesblankett

I anslutning till att du anmäler dig vill vi även att du fyller i en samtyckesblankett. Blanketten innehåller information om hur vi hanterar de uppgifter som vi samlar in om dig i studien. Samtyckesblankett finner du i menyn till vänster eller genom att klicka här. När du läst igenom informationen skickar du in blanketten till adressen som står överst på sidan.

 

4. Telefonintervju

När du har fyllt i samtliga självskattningsformulär och vi har mottagit din samtyckesblankett kommer vi att ta ställning till om du går vidare till telefonintervju. Vi kommer i så fall att ta kontakt med dig via e-post och boka en tid. Efter telefonintervjun kommer vi att sammanställa vilka som bedöms kunna delta i studien. Du kommer att få ett e-postmeddelande med besked om du inkluderas eller inte. Om du inte kommer med i studien men samtidigt upplever besvär med stress och/eller psykisk ohälsa kommer vi att kunna hjälpa dig med råd och rekommendationer om hur du kan söka dig vidare.

 

5. Randomisering

Om du inkuderas i studien kommer vi att slumpmässigt tilldela dig en av två studiegrupper. Du kommer att få ett e-postmeddelande om startdatum. Hälften av deltagarna kommer att sätta igång med återhämtningsträningsprogrammet direkt och den andra hälften kommer att bli placerade i en så kallad väntelista. Väntelista innebär att man genomför samma mätningar som övriga deltagare, men man får vänta med att ta del av programmet tills att den andra gruppen är helt klar.

 

6. Fem-veckors program

Programmet går att nå via dator, läsplatta eller mobil med internetanslutning. Du kommer att bli tilldelad en kontaktperson som du har kontakt med en gång per vecka under hela programperioden (5 veckor). Kontaktpersonen tilldelar en modul per vecka. Programmen innehåller text, övningar, video- och ljudklipp och hemuppgifter. Deltagandet i programmet tar ca 1-2 timmar per vecka. Du som deltagare bestämmer själv var och när du vill arbeta med programmet. 

 

7. Avslut & eftermätning

Efter fem genomförda veckor avslutas programmen. Du kommer åter att få fylla i de enkäterna som du fyllde i när du registrerade dig till studien.

 

8. Uppföljning 3, 6 och 12 månader

3, 6 och 12 månader efter att du har avslutat programmen kommer du att bli kontaktad igen och ombedas fylla i samma enkäter som tidigare. Uppföljningsmätningarna genomför vi för att undersöka om eventuella effekter står sig över tid. En tid därefter kommer vi ge besked via e-post vad resultaten blev och om något av programmen visade sig vara mer effektivt. Om du deltagit i ett program som visade sig mindre effektivt så kommer du att erbjudas att ta del av det eventuellt mer effektiva materialet.