0

Om oss

Robert Persson Asplund

Leg. Psykolog & doktorand

Robert arbetar som leg. psykolog inom företagshälsovården i Stockholm och möter dagligen personer med olika former av arbetsrelaterad ohälsa, såsom stress, utmattning och sömnbesvär. Som doktorand vid Linköpings universitet utvecklar och utvärderar han olika webbaserade program för bland annat minskad stress, utmattning och sömnbesvär samt ökad arbetsförmåga och hållbarhet i arbetslivet. Robert har tidigare varit verksam inom olika vårdverksamheter, däribland primärvård, psykiatri och hjärnskaderehabilitering. Han har även varit projektansvarig för ett stressrehabiliteringsprojekt inom Stockholms Läns Landsting.

Kontakt:  robert.persson.asplund@liu.se

Gerhard Andersson

Professor & Leg. Psykolog

Gerhard är en av pionjärerna inom området självhjälpsbehandling via internet. Han är professor vid Linköpings Universitet och Karolinska Institutet. I mer än 20 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket resulterat i att Sverige idag är av den ledande nationen vad gäller psykologiska interventioner via Internet. 

Hemsida:  www.gerhardandersson.se

Per Carlbring

Professor & Leg. Psykolog

Per är verksam som professor vid Stockholms univeristet. Huvudfokus för Pers forskning är behandling av psykisk ohälsa och spelberoende via internet. 

Brjánn Ljótsson

Leg. Psykolog & forskare

Brjánn Ljótsson arbetar som lärare på psykologprogrammet och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hans forskning handlar framför allt om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för Irritable bowel syndrome (IBS).

Fernanda Carvallo

Psykologkandidat

Fernanda läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och har en grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning. Fernanda har ett särskilt intresse för beteendemedicin och har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin samt med KBT-behandling inom privat verksamhet.

Hanna Christensson

Psykologkandidat

Hanna läser femte och sista året på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har genomgått grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Hanna har under sin utbildning erfarenhet av att arbeta inom psykosomatiken med psykologisk behandling av kronisk smärta. Hanna kommer vara en av kontaktpersonerna i iStress-projektet.

Elin Videsäter

Psykologkandidat

Elin läser sitt sista år på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och har erfarenhet av att arbeta med behandling och utredning inom psykiatrin. Elin kommer att vara en av kontaktpersonerna i iStress-projektet.

Annakarin Häggman

Psykologkandidat

Annakarin läser sitt sista år på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och har erfarenhet av att arbeta med olika typer av psykisk ohälsa inom primärvården. Annakarin brinner särskilt för att hitta vägar för att tillgängliggöra psykologisk kunskap till landets alla hörn. Hon kommer vara en av kontaktpersonerna inom iStress-projektet. 

Sofia Asplund

Psykologkandidat

Sofia läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och har en grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning. Sofia har ett särskilt intresse för behandling av stress- och traumaproblematik och har erfarenhet av att arbeta med KBT-behandling inom psykiatrin. Sofia kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

Thea Johansson

Psykologkandidat

Thea läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och har en grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning. Thea har ett särskilt intresse för psykiatri och har under studietiden fördjupat sig inom behandling för bland annat olika typer av ångestproblematik samt trauma. Thea kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

Maurits Gerhardsson

Psykologkandidat

Maurits läser sista året på psykologprogrammet vid Linköping Universitet och har grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning. Maurits har ett särskilt intresse för arbetslivets psykologi och har under studietiden fördjupat sig i ämnesområdena stress, prestation och välbefinnande. Maurits kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet. 

Joachim Palm

Psykologkandidat

Joachim läser sista året på psykologprogrammet vid Linköping Universitet. Inom ramen för utbildningen har han genomfört grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning. Joachim har ett särskilt intresse för primärvård och första linjens psykologi. Joachim kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

Julia Torstensson

Psykologkandidat

Julia läser femte och sista året på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och har under dessa år tillägnat sig grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT). Med åren har Julia fått ett allt större intresse för primärvård och har praktiserat som psykologkandidat på en vårdcentral. Julia kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet. 

Helene von Buxhoeveden

Psykologkandidat

Helene läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och har under utbildningens gång genomgått grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har i samband med sin utbildning även fått erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Helene kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

Karin Eriksson

Psykologkandidat

Karin läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon har via pågående studier en grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och har också erfarenhet av KBT-behandling från praktik inom privat verksamhet. Karin har sedan tidigare även en journalistexamen och har därtill arbetat flera år som just journalist. Hon kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

Hanna Delby

Psykologkandidat

Hanna läser sista terminen vid psykologprogrammet vid Linköpings universitet och har under utbildningens gång genomgått grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT). Under utbildningen har hon dessutom fått erfarenhet av behandlingsarbete inom psykiatrin. Hanna kommer att vara en av behandlarna i iStressprojeket.

Anna Jäderlind

Socionom

Anna läser andra året på psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT) på Karolinska institutet. Anna jobbar som kurator på vårdcentral med depression, ångest, sorg och kris. Hon leder också stresshanteringsgrupper utifrån Acceptance and Commitment therapy/training (ACT). Tidigare har hon arbetat på Karolinska sjukhuset som kurator under tio års tid. Som en del av studierna deltar hon även som  kontaktperson i iStress-projektet.

Isabel Höijer Björk

Socionom

Isabel läser fjärde terminen på psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning på Karolinska Institutet. Isabel har tidigare arbetat som utredare och KBT-terapeut inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Har även jobbat med anhörigstöd och som privatpraktiserande KBT-terapeut. Arbetar sedan fem år tillbaka på en beroendemottagning. Isabel har erfarenhet av att jobba med behandling av ångestsyndrom, depression, beroendetillstånd och ätstörningar. Isabel kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

Anna Lind

Psykologkandidat

Anna läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon har genom sin utbildning  en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Tidigare har Anna arbetat som sjuksköterska och i iStressprojektet deltar hon som kontaktperson.

Paulina Borg

Socionom och fil.kandidat examen i psykologi

Paulina läser vid psykoterapeutprogrammet på Karolinska Institutet med KBT-inriktning. Paulina arbetar sedan flera år inom psykiatrin i Stockholms läns landsting och har parallellt privat verksamhet och bland annat pågående behandlingsuppdrag åt Stockholms Stad.  Paulina har stor erfarenhet av att jobba med behandling av ångestsyndrom, depression, sömnsvårigheter, trauma, neuropsykiatriska svårigheter, beroendetillstånd och ätstörningar. Paulina kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

Cecilia Strandberg-Eriksson

Leg. Sjukgymnast

Cecilia läser andra året på psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet där hon också gick sin grundläggande psykoterapeututbildning. Hon har även utbildat sig i kroppsterapeutiska metoder vid Karolinska Institutet. Cecilia arbetar på Scanias husläkarmottagning i Södertälje  med samtal och kroppskännedom vid till exempel stress-, ångest- och depressionsdiagnoser. Cecilia kommer att vara en av behandlarna i iStressprojektet.

George Vlaescu

IT-system administratör

George är webbmaster vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. Han svarar på frågor som rör webbsidor, enkätsystem och kontakthanteringssystem.