mSofie

mSofie

Besväras du av social ångest?

Vill du delta i ett forskningsprojekt som undersöker om psykologisk behandling via smartphones kan hjälpa personer som lider av social fobi?

Nu har du den möjligheten. Linköpings Universitet och Umeå Universitet genomför nu ett forskningsprojekt (mSOFIE) där två behandlingar av social fobi (via smartphone) jämförs. Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre. Behandlingen är kostnadsfri och pågår i 9 veckor. Studien kommer att genomföras vid två tillfällen. En grupp arbetar nu under våren med mSOFIE. En ny start för en ny grupp planeras till hösten. Vi kommer återkomma med information under maj om hur man anmäler sig till starten under hösten.