01

Per Carlbring (studieansvarig)

Professor Per Carlbring är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han har forskat kring dator- och internetbehandlingar sedan år 1999. Förutom att vara föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska insitutionen (vid Stockholms Universitet) är han även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.carlbring.se. Det går också bra att ringa på 08-16 39 20.

Porträttbild av Gerhard Andersson

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Du hittar Gerhards personliga hemsida på GerhardAndersson.se.

Porträttbild av Tobias Hagberg

Tobias Hagberg

Tobias läser sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet, inriktning kognitiv beteedeterapi. Han gjorde sin praktik vid centrala elevhälsan i Sundbybergs stad. Tobias har översatt KBT-självhjälpsmaterialet som är grunden för det här träningsprogrammet. Bredvid studierna tjänstgör han också som amauens vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Tobias är en av behandlarna i den här studien.

Porträttbild av Patrik Trång

Patrik Trång

Patrik går den sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Den psykoterapeutiska fördjupningen han valt att inrikta sig mot är kognitiv beteendeterapi. Han gjorde sin praktik på en allmänpsykiatrisk mottagning i Nacka. Vid sidan av studierna arbetar Patrik både på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning samt med administrativa uppgifter på en allmänpsykiatrisk mottagning. Patrik är en av behandlarna i den här studien.

Porträttbild av George Vlaescu

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av den här behandlingsportalen på internet.

[2020-01-31: Vi har nu fått tillräckligt med deltagare för denna gång, men du kan ställa dig på väntelista för kommande studier via knappen nedan]

Anmäl dig till väntelistan här