0

KAN DU VARA MED?

Vi söker personer som:

  • Upplever sig nedstämda och deprimerade, och vill ha hjälp att hantera detta.

  • Är över 18 år.

  • Talar och förstår svenska.

  • Inte genomgår annan psykologisk behandling eller stödsamtal.

  • Har daglig tillgång till dator med internet.

  • Har möjlighet att delta aktivt under 10 veckor. 

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot personer som lider av svårare psykiska problem som till exempel psykos och missbruk.

Om du på grund av dessa kriterier inte har möjlighet att delta i studien, men ändå upplever att du behöver hjälp med dina besvär, rekommenderar vi dig att kontakta din lokala vårdcentral. Du kan också ringa 1177 om du vill få råd kring hur du kan gå vidare.