0

PROJEKTGRUPPEN

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Andersson har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

Mikael Ludvigsson är specialistläkare i geriatrik, ST-läkare i psykiatri samt doktorand i äldrepsykiatri vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Geriatrik, Linköpings Universitet. Mikael kommer att konsulteras i behandlingen vid behov.

Anna Steneskog, psykologkandidat, går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon fungerar som behandlare för detta projekt och skriver även sin examensuppsats inom ramarna för det.

Anna Tholcke, psykologkandidat, går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon fungerar som behandlare för detta projekt och skriver även sin examensuppsats inom ramarna för det.

Calle Wahlström, psykologkandidat, går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Han fungerar som behandlare för detta projekt och skriver även sin examensuppsats inom ramarna för det.

Edvard de Fine Licht, psykologkandidat, går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Han fungerar som behandlare för detta projekt och skriver även sin examensuppsats inom ramarna för det.

Simon Färdeman, psykologkandidat, går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Han fungerar som behandlare för detta projekt och skriver även sin examensuppsats inom ramarna för det.

Simon Juhlin, psykologkandidat, går sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Han fungerar som behandlare för detta projekt och skriver även sin examensuppsats inom ramarna för det.

George Vlaescu är IT-systemförvaltare vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. George svarar på frågor som rör webbsidor, enkätsystem och kontakthanteringssystem.

Kontakt

Vid frågor rörande studien är du välkommen att kontakta oss på robin@iterapi.se.
Kontakt under pågående behandling sker företrädesvis via behandlingsplattformen.