0

סיוע נפשי - טלפונים וכתובות

לצערנו, הטיפול המוצע במחקר הינו טיפול בהפרעת חרדה חברתית בלבד, ואינו מתאים להפרעות אחרות. למטה נמצאים טלפונים וכתובות אליהם ניתן לפנות לקבלת סיוע נפשי.

  אין לראות בפרטים המצויים בעמוד זה, המלצה על מקום כזה ולא אחר. כל הטלפונים והכתובות להלן אינם קשורים למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, ואינם באחריות המחקר הנוכחי.

החל מהתאריך 1.7.15 נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש במדינת ישראל, במסגרתה מועברים שירותי בריאות הנפש בישראל לאחריותן של קופות החולים וניתנים בדומה לכל שירות רפואי אחר.
מהלך זה נועד לשפר את איכות, זמינות ונגישות השירות הניתן היום בישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.