0

מהו טיפול התנהגותי קוגניטיבי?

טיפול התנהגותי קוגנטיבי הוא אחד משיטות הטיפול המובילות כיום בעולם הטיפול הנפשי, ואשר יעילותו הוכחה במאות ניסויים קליניים עבור מגוון של קשיים נפשיים. טיפולים התנהגותיים קוגניטיביים מבוססים על תיאוריות פסיכולוגיות מדעיות אשר מפותחות ונחקרות בעולם האקדמי.

רעיון מרכזי בשיטת טיפול זו הינו שמחשבות, רגשות והתנהגויות קשורים זה לזה, ומשפיעים אחד על השני. במסגרת הטיפול המטופל לומד כיצד תהליכים קוגניטביים, כגון מחשבות, צפיות ופרשנויות קשורות ומשפיעות על התנהגויות, ומאידך כיצד התנהגויות שונות מעצבות ומשפיעות על תהליכים קוגניטיביים. באמצעות שינוי דפוסי החשיבה, ובאמצעות למידת מיומנויות ורכישת כלים לשינוי התנהגויות מושגת הקלה והחלמה מהקשיים עמם מתמודד המטופל.

בניגוד לצורות אחרות של פסיכותרפיה, טיפול התנהגותי קוגניטיבי הוא בדרך כלל ממוקד יותר בהווה, מוגבל בזמן, ומכוון לשיפור סימפטומטי. כחלק מהטיפול, מטופלים מתבקשים לעקוב אחר המחשבות שלהם ולהשלים מטלות שונות בסביבתם הטבעית וכחלק מההתנהלות היומיומית. באופן זה מיומנויות הנרכשות במהלך הטיפול מייושמות בחייו של המטופל.