0 VIMSE2-studien

Om studien

Upplägg

Vi har i en tidigare studie utvecklat en Virtual Reality-behandling för spindelräsla som visade sig vara mycket effektiv. Vi vill nu (hösten 2018) pröva denna VR-behandling under andra former. I denna studie sker ingen slumpning till olika grupper och det finns heller ingen "placebo" -- alla som inkluderas får samma behandling inom ett par veckor från anmälan.

Du anmäler dig till denna nya studie genom att klicka på länken i menyn till vänster och besvara det nätbaserade frågebatteri som du skickas till. Utifrån dina svar på detta frågebatteri gör vi en bedömning om detta är rätt behandling för dig och återkommer inom några dagar med besked. Om deltagande är aktuellt bokar vi in en tid för kortare telefonintervju (ca 15 minuter). I slutet av telefonintervjun bokar vi in dig för ett behandlingspass, som sker vid ett tillfälle á 3 timmar, i lokaler på Stockholms universitet. En och två veckor efter behandlingspasset får du återigen besvara ett frågebatteri via nätet, samt igen när det har gått sex månader.

Vem söker vi?

Vi söker dig som:

  • Är väldigt rädd för spindlar, oavsett om det medför problem i vardagen eller inte
  • Inte har några andra allvarliga psykiska besvär som bäst behandlas inom vården
  • Är minst 18 år gammal och bosatt i Sverige
  • Förstår svenska och engelska 
  • Inte har någon nedsättning i syn som hindrar VR-upplevelsen (kraftig skelning, kraftig synnedsättning på ena ögat). Om du uppleva 3D-effekter på 3D-bio är det inga problem!
  • Inte har någon annan pågående psykologisk behandling under hösten
  • Om du tar medicin mot psykiska besvär behöver dosen ha varit stabil de senaste tre månaderna