0 VIMSE2-studien

Om oss

Per Carlbring, ansvarig forskare

Professor Per Carlbring är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han har forskat kring dator- och internetbehandlingar sedan år 1999. Förutom att vara föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska insitutionen (vid Stockholms Universitet) är han även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på: www.carlbring.se Det går också bra att ringa på 08-163920 eller 070-666 7 666.

Philip Lindner, projektledare

Philip Lindner är leg. psykolog, med. dr., och projektleder studien. Philip har sysslat med VR-forskning sedan 2015 och deltog bland annat i utvecklandet och utprövandet av den VR-behandling för spindelrädsla som studeras i föreliggande studie, samt ledde världens första VR-behandling där både hård- och mjukvara var av konsumenttyp. Han är nu involverade i ett flertal projekt där VR-behandling för ångest, agitation och smärta prövas ute på kliniker med reguljära patienter. Utöver sin forskning på Stockholms universitet arbetar Philip kliniskt och med forskning på internetbehandling på Stockholm Beroendecentrum.

Anna Andersson

Anna Andersson läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och har just avslutat grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon gjorde sin praktik på rehabiliteringsmedicinska avdelningen med inriktning hjärnskador på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under studierna har hon arbetat på ett boende för ungdomar med neuropsykiatrisk och social problematik samt som skötare på ätstörningsenheten på Akademiska sjukhuset. Anna är en av sessionsledarna och skriver också sitt examensarbete inom ramen för projektet. 

Lina Söderström Winter

Lina Söderström Winter läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och har grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Gjorde praktik på en psykiatrisk mottagning för unga vuxna och har vid sidan av studierna arbetat med bland annat barn och ungdomar. Lina är en av sessionsledarna i studien och den kommer ligga till grund för ett examensarbete under hösten.

Camilla Bergman

Camilla Bergman läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och har avslutat grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi. Hon gjorde sin praktik inom barn- och ungdomspsykiatrin och har även arbetat som psykologassistent på en affektiv mottagning för vuxna. Camilla är en av sessionsledarna i studien och kommer att skriva sin examensuppsats inom ramen för projektet. 

Julia Björling

Julia Björling läser sista året på psykologprogrammet på Stockholms universitet och har grundläggande psykoterapeututbilning i kognitiv beteendeterapi. Hon gjorde praktik på WeMind Ångest & Depression Vasastan där hon arbetade som co-terapeut i ångest- och depressionsbehandlingar. Parallellt med studierna jobbar hon som skötare på en affektiv avdelning inom Norra Stockholm Psykiatri. Julia är en av sessionsledarna i studien och skriver sin examensuppsats inom ramen för arbetet.

Jessica Snickars

Jessica Snickars läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och har grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Under sin praktik gjorde hon neuropsykologiska utredningar vid Trafikmedicinskt Centrum i Huddinge och parallellt med studierna arbetar hon som skötare på en allmänpsykiatrisk avdelning. Jessica är en av sessionsledarna i studien och skriver också sitt examensarbete inom ramen för projektet.

Alexander Miloff

Alexander Miloff är doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och arbetar på en avhandling om VR-behandling av spindelfobi.

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare och pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller digital psykologisk behandling. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Personlig hemsida: www.GerhardAndersson.se

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.