0

KÄNNER DU DIG OFTA ENSAM?

Upplever du att du inte har någon att vända dig till i din vardag?

Lider du till följd av din ensamhet och önskar få hjälp att minska den?

Är svaret på några av dessa frågor ja kan du ansöka om deltagande i en studie som undersöker möjligheten att minska upplevelsen av ensamhet med hjälp av två självhjälpsprogram baserade på beprövade psykologiska behandlingsmetoder.

Vid Linköpings universitet har det i flera år pågått forskning kring psykologisk behandling via internet, med lovande resultat. Den här studien syftar till att undersöka om två självhjälpsprogram baserade på kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi via internet kan minska upplevelsen av ensamhet och leda till ökad livskvalité. Studien pågår under nio veckor. Deltagandet är kostnadsfritt och aktuellt för alla över 18 år. Inga besök eller resor krävs. 

Anmälan för de senaste omgången av studien är nu stängd, men vi hoppas kunna öppna anmälan igen i januari 2020. Om du önskar få uppdateringar kan du anmäla dig till väntelistan genom att klicka på "Registrera" i menyraden ovan.