0

KÄNNER DU DIG OFTA ENSAM?

Upplever du att du inte har någon att vända dig till i din vardag?

Lider du till följd av din ensamhet och önskar få hjälp att minska den?

Är svaret på några av dessa frågor ja kan du ansöka om deltagande i en studie som undersöker möjligheten att minska upplevelsen av ensamhet med hjälp av två självhjälpsprogram baserade på beprövade psykologiska behandlingsmetoder.

Vid Linköpings universitet har det i flera år pågått forskning kring psykologisk behandling via internet, med lovande resultat. Den här studien syftar till att undersöka om två självhjälpsprogram baserade på kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi via internet kan minska upplevelsen av ensamhet och leda till ökad livskvalité. Studien pågår under nio veckor. Deltagandet är kostnadsfritt och aktuellt för alla över 18 år. Inga besök eller resor krävs. 

Registrering för denna omgång av studien är nu stängd. Om du vill bli informerad om kommande studier kan anmäla dig till väntelistan genom att klicka "Registrering" i menyraden ovan. Om du är intresserad av liknande studier kan du hitta dessa på studie.nu

 

Kort om SOLUS

Egen psykolog

Du som deltar i SOLUS-studien får stöd och hjälp av en psykolog via SOLUS-sidan.

KBT eller IPT

Du får läsa texter och göra övningar som baseras på en av två psykologiska behandlingsmetoder: Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Interpersonell psykoterapi (IPT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i SOLUS eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan, under och efter behandling.

9 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på behandlingen som håller på i 9 veckor.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.