0

Projektgruppen

Anton Käll är leg psykolog och doktorand vid Linköpings Universitet. Hans forskning är inriktad på kopplingen mellan upplevelsen av ensamhet och psykisk ohälsa samt möjligheten att använda psykologiska behandlingsmetoder som ett sätt att hjälpa de som lider av ofrivillig ensamhet. Anton har tidigare arbetat som psykolog inom beroendevården och varit involverad i en tidigare studie inom SOLUS-projektet som visade på goda resultat av självhjälpsprogrammet. I den nuvarande studien kommer Anton att fungera som koordinator för den svenska och engelska delen av studien.

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

Malin Bäck är doktorand i klinisk psykologi vid IBL LIU, leg psykoterapeut och lärare / handledare i psykoterapi. Hon är en av företrädarna för Interpersonell psykoterapi, IPT, i Sverige och skriver bla om IPTs betydelse inom svensk ätstörningsvård i sitt avhandlingsarbete.

Hanna Åman läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings universitet och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Hanna har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och behandlingsarbete inom specialistpsykiatri för ungdomar och vuxna. Hon kommer vara en av behandlarna inom SOLUS-projektet.

Matilda Wänman läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings universitet och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Matilda har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och behandlingsarbete inom specialistpsykiatri för barn, ungdomar och vuxna. Hon kommer vara en av behandlarna inom SOLUS-projektet.

Rasmus Bjerkander läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings universitet och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Rasmus har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin samt av behandlingsarbete med barn och ungdomar inom primärvården. Han kommer vara en av behandlarna inom SOLUS-projektet.

Camilla Welin läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings universitet och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Camilla har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin samt behandlingsarbete inom specialistpsykiatrin. Hon kommer vara en av behandlarna inom SOLUS-projektet. 

George Vlaescu är IT-systemförvaltare vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. George svarar på frågor som rör webbsidor, enkätsystem och kontakthanteringssystem.