0

Vi söker dig som… 

…upplever ensamhet som orsakar lidande.

…är minst 18 år gammal.

…kan tala, läsa och skriva svenska obehindrat samt tillgodogöra sig text motsvarande cirka 60 minuter per vecka.

…har tillgång till en dator med internet.

…inte genomgår annan psykologisk behandling.

...är villig att delta i studien oavsett vilken grupp du inledningsvis lottas in i.

…vid psykofarmakologisk behandling, inte har förändrat dosering under de senaste tre månaderna eller har en inplanerad förändring av medicinering under behandlingens gång.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot personer som har ett diagnosticerat personlighetssyndrom, ett pågående missbruk eller är i behov av mer omfattande behandling för psykisk ohälsa.