0 VIMSE-studien

Logga in

Om inloggning

För att logga in i plattformen behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Du kan bara logga in om du har tilldelats den möjligheten av en administratör. Du får ditt användarnamn (studiekoden) och ditt lösenord i ett e-postmeddelande.

Ditt användarnamn (studiekod)

En studiekod är en slumpgenererad kombination av siffror och bokstäver som används i all kommunikation mellan behandlare och deltagare för att identifiera sig utan att behöva uppge personuppgifter. Var rädd om din studiekod.

Studiekoden används som användarnamn när du loggar in i plattformen.

Studiekoden består av fyra siffror och fyra bokstäver, t ex: 1234abcd

Ditt lösenord

Lösenordet för att logga in i plattformen skickas till dig när en administratör ger dig befogenhet. I regel sker detta en kort tid efter att du svarat på det första frågeformuläret, eller tidigast när någon av studiens medarbetare vill komma i kontakt med dig via det interna kommunikationssystemet.

Lösenordet består av blandade siffror, stora/små bokstäver samt specialtecken.

Problem med inloggning?

Om du fått ett e-postmeddelande från studien med användarnamn (studiekod) och lösenord och inte kan logga in (du möts av ett felmeddelande), kontrollera följande:

  • Att användarnamn (studiekod) och lösenord skrivits in korrekt
  • Om du kopierat och klistrat in uppgifterna från e-postmeddelandet, att det inte följt med ett mellanslag eller liknande i slutet

Om du fått ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter, men tappat bort det:

  • Beställ ett nytt lösenord från inloggningssidan genom att ange din e-postadress under "Har du glömt ditt lösenord?"