VRetorik

Vill du ha hjälp med din talarskräck?

Rädsla och nervositet att tala inför folk är en vanligt, men för vissa är denna rädsla så pass stark att den präglar ens vardag eller gör det svårt att klara av studier eller arbete. Denna starka rädsla kan komma till uttryck i form av påträngande orostankar flera dagar innan talet, en kraftig kroppslig reaktion under själva talarsituationer (bultande hjärta, svettningar, rodnad, tunnelseende) och orimligt självkritiskt tankar efteråt. Vissa väljer därför att helt undvika att tala inför folk, även fast ens studier eller arbete kräver det, med negativa konsekvenser till följd. Andra kanske pinar sig igenom det, utan att det blir bättre med tid och övning.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering är en effektiv behandling av talarskräck. Stockholms universitet, Linköping universitet och Uppsala universitet söker nu deltagare till VRetorik-studien där vi erbjuder kostnadsfri behandling av talarskräck med hjälp av Virtual Reality och KBT. Detta innebär i korthet att du under lugna, kontrollerade former får pröva på att utsätta dig för en virtuell publik och öva bort din talarskräck.

Låter detta intressant? Läs mer om bakgrunden till studien och vad den innebär under rubriken Hur går det till? Under rubriken Vem söker vi? hittar du mer information om vem studien riktar till sig. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

 

Anmälan är nu stängd!

Alla som anmälde sig till studien kommer att få ett besked via meddelande eller telefon. Ifall du är intresserad av liknande, kostnadsfria och etikprövade behandlingsstudier, anmäl ditt intresse på www.studie.nu!