VRetorik

Hur går det till?

Syftet med VRetorik-studien är att undersöka ifall modern VR-utrustning och en virtuell publik kan användas för att behandla talarskräck med KBT. Du anmäler dig via länken i menyn och får då besvara ett antal enkäter. Utifrån dina svar på dessa enkäter gör vi en första bedömning huruvida detta är rätt behandling för dig. Ifall så tycks fallet, genomför vi även kort telefonintervju.

Du som deltagare kommer därefter att lottas till att genomföra VR-behandlingen på ett av två sätt:

  • En ensessionsbehandling (cirka 3 timmar) tillsammans med en behandlare (se Om oss) på plats i Stockholms universitets lokaler. Detta följs av ett Internetförmedlat vidareutvecklingsprogram som innebär att du på egen hand under fyra veckor övar i vardagliga situationer på att omsätta det du lärde dig med den virtuella publiken. Din behandlare kommer att stötta dig via vår krypterade meddelandeplattform. Under denna period svarar du även på några frågor varje vecka via Internet. När perioden är över svarar du igen på några frågor via Internet. En uppföljning sker efter 6 månader.
  • Efter en vänteperiod på fyra veckor med veckovisa mätningar får du tillgång till ett internet-förmedlat, terapeutlett behandlingsprogram som till innehåll är mycket likt påplats-behandlingen. Du kommer att få information och instruktioner via en hemsida och ett enklare (men överraskande bra!) VR-headset hemskickat utan kostnad för att kunna genomföra VR-exponeringen (se bild nedan). Detta följs av samma Internetförmedlat vidareutvecklingsprogram (också här med veckomätningar) under fyra veckor, samt avslutande mätningar.

 

Vi förväntar oss att båda behandlingstyperna ger god effekt för de allra flesta deltagare. Det finns således ingen "placebo" i denna studie! Eftersom du slumpas till behandlingstyp behöver du som deltagare vara beredd att delta oavsett vilken typ du slumpas till.

  Jag vill anmäla mig till studien!