VRetorik

Projektgruppen

Per Carlbring

Per Carlbring är studieansvarig. Han avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala universitet. År 2002 blev han legitimerad psykolog och den 19 maj 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings universitet som postdoktor under 4 år. Under den tiden hann han även utbilda sig till legitimerad psykoterapeut vid Uppsala Universitet, samt bli docent vid Linköpings universitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor vid Umeå universitet. År 2013 flyttade Per Carlbring till Stockholms universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Per Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Fokus för Per Carlbrings forskning är behandling via internet. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på: www.carlbring.se

Philip Lindner

Philip Lindner är PTP-psykolog och doktorand vid Stockholm universitet och Karolinska Institutet. Philip har forskat och arbetat kliniskt i en rad behandlingsstudier som rör social ångest och fobier. Nyligen var han delaktig i att utveckla och utpröva en VR-behandling för spindelfobi. I VRetorik-studien kommer han att vara klinisk samordnare samt genomföra bedömningssamtal och behandlingar.

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Andersson har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Personlig hemsida: www.GerhardAndersson.se

Tomas Furmark

Professor Tomas Furmark ingår i en forskargrupp vid Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet som framförallt söker svar på frågor om hur farmakologisk respektive psykologisk behandling av ångestbesvär påverkar hjärnan. Tomas har forskat om social fobi och andra ångestbesvär under flera år vilket har resulterat i ett flertal vetenskapliga publikationer och avhandlingen "Social Phobia - From Epidemiology to Brain Function" år 2000. Han har bl.a. undersökt förekomsten av social fobi i allmänbefolkningen och använt hjärnavbildningstekniker för att ta reda på hur hjärnans aktivitet påverkas då man behandlar social fobi med antingen läkemedel eller kognitiv beteendeterapi.

Martin Sigeman

Martin läser sista året på psykologprogrammet på Stockholms Universitet och har grundläggande psykoterapeututbildning i KBT. Gjorde praktik på Neurorehabkliniken på Danderyds sjukhus och har vid sidan av studierna främst arbetat med barn och ungdomar. Martin kommer att vara en av behandlarna i studien och resultaten kommer även ligga till grund för ett examensarbete under våren.  

Joel Andersen

Joel Andersen läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och har just avslutat grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi. Han gjorde sin praktik på psykosöppenvården i Botkyrka där han bland annat arbetade med utredningar, gruppbehandling av insomni och individuella stödsamtal. Parallellt med studerna arbetar han som behandlare med barn och ungdomar inom Magelungens kolloverksamheter. Joel är en av behandlarna i studien och skriver också sitt examensarbete inom ramen för projektet. 

Simon Fagernäs

Simon Fagernäs läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har avslutat grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Parallellt med studierna har Simon arbetat inom socialpsykiatrin, på ett behandlingshem för personer med OCD-problematik och med utveckling av arbetspsykologiska tester. Simon är en av behandlarna i studien och den kommer ligga till grund för hans examensarbete.

Alexander Miloff

Alexander Miloff är doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och arbetar på en avhandling om VR-behandling av spindelfobi.

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.

  Jag vill anmäla mig till studien!