0

Välkommen till Devin-studien!

Har du höga krav på dig själv? Tenderar du att vara självkritisk oavsett prestation? Har du en stark rädsla för att göra fel? Kanske undviker du situationer där du måste prestera på grund av rädsla för att misslyckas? Eller lägger du ned mycket tid på organisering av det du tar dig för?

Om svaret på någon av dessa frågor är ja, kan forskningsstudien Devin vara något för dig. Devin är en psykologisk behandling som med kognitiv beteendeterapi (KBT) hoppas kunna hjälpa dig som upplever att du lider av perfektionism. Behandlingen utförs via internet under 8 veckor där du har veckovis kontakt med behandlare via e-post. Behandlingen kommer att pågå under våren 2016 och är helt kostnadsfri.

Det har sedan flera år tillbaka pågått en forskningsverksamhet kring psykologisk behandling administrerad via internet vid Linköpings Universitet. Behandlingsstudien Devin har tagits fram av forskare, legitimerade psykologer och psykologer under utbildning vid Linköpings Universitet i samarbete med forskare vid University College London.

Mer information hittar du under rubrikerna i menyraden till vänster.

 

Registreringen till denna studie är stängd.

Vi kommer tyvärr inte ta in fler deltagare. Håll utkik på www.studie.nu efter nya behandlingsstudier som startar.