0

Samtycke

För att kunna delta i projektet behöver du, efter att du har registrerat din e-postadress, skriva under och skicka in en blankett där du skriftligen ger ditt samtycke till att delta i projektet och till att vi hanterar personuppgifter om dig.

1. Läs deltagarinformationen.
2. Ladda ner samtyckesblanketten.
3. Skriv ut och fyll i blanketten.
4. Posta den till följande adress:

Gerhard Andersson (DEVIN)
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande
Linköpings universitet
581 83 Linköping

För att kunna öppna blanketten behöver du ett program för att läsa pdf-filer. De flesta har ett sådant program i sin dator, men om du inte har något installerat så kan du exempelvis ladda ner Adobe Acrobat Reader gratis här.