0

Projektgruppen

Gerhard Andersson 

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

Roz Shafran

Roz Shafran är professor i translationell psykologi vid University College London, Institute of Child Health. Hon är grundare och tidigare chef för Charlie Waller Institute of Evidence Based Psychological Treatment. Dessförinnan var hon en Wellcome Trust Career Development Fellow vid University of Oxford. Hennes kliniska forskningsintressen inkluderar kognitiva beteendeteorier och behandlingar för ätstörningar, tvångssyndrom och perfektionism i hela åldersgruppen. Hennes arbete har riktat spridning och genomförande av evidensbaserade psykologiska behandlingar. Hon har skrivit många forskningsartiklar, bokkapitel och internationella konferenspresentationer inom dessa områden.

Lise Bergman Nordgren

Lise Bergman Nordgren är fil. dr, leg psykolog, leg psykoterapeut och anställd som universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet. Lises forskning behandlar i huvudsak skräddarsydd internetbaserad KBT och dess effekter på kort och längre sikt. Lise har erfarenhet av att behandla psykisk ohälsa både via internet och på traditionellt sätt och arbetar parallellt med universitetsanställningen också som kliniskt verksam psykolog.

Per Carlbring

Per Carlbring avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala universitet. År 2002 blev han legitimerad psykolog och den 19 maj 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings universitet som postdoktor under 4 år. Under den tiden hann han även utbilda sig till legitimerad psykoterapeut vid Uppsala Universitet, samt bli docent vid Linköpings universitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor vid Umeå universitet. År 2013 flyttade Per Carlbring till Stockholms universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Per Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Fokus för Per Carlbrings forskning är behandling via internet. 

Alexander Rozental

Alexander Rozental avlade psykologexamen år 2011 vid Linköpings universitet och har sedan dess arbetat inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, samt med undervisning vid Karolinska institutet. År 2012 blev han legitimerad psykolog, och inom ramen för sin tjänst har han bland annat jobbat med unga vuxna med ångestsyndrom och depression. Alexander Rozental har sedan länge haft ett stort intresse för forskning som rör prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende, liksom de faktorer som påverkar människors motivation. Han har sedan tidigare utvärderat en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering. Alexander Rozental är sedan år 2013 doktorand i klinisk psykologi vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

 

 

Linnéa Trosell

Linnéa Trosell läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Linnéa kommer att vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats. 

Malin Skoglund

Malin Skoglund läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Malin kommer att vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats. 

Alexander Örtenholm

Alexander Örtenholm läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Han har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Alexander kommer att vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats. 

Andreas Landström

Andreas Landström läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Han har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Andreas kommer att vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats. 

Stina Roos

Stina Roos läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Stina kommer att vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats. 

Elisabet Thelander

Elisabet Thelander läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Elisabet kommer att vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats. 

 

Molly Zetterberg

Molly Zetterberg läser näst sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Molly kommer att vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats.

Janni Gillerius

Janni Gillerius läser näst sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Janni kommer att vara en av behandlarna i studien.

Christer Classon

Christer Classon läser näst sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Han har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Christer kommer att vara en av behandlarna i studien.

Malin Sandberg 

Malin Sandberg läser åttonde terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Malin kommer att vara en av behandlarna i studien.

Amanda Hultling 

Amanda Hultling läser näst sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) och har under utbildningen bedrivit terapi under handledning, samt genomgått tre månaders verksamhetsförlagd praktik. Amanda kommer att vara en av behandlarna i studien.

 

Marcus Strååt

Marcus Strååt är legitimerad psykolog och läser andra terminen på psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet. Marcus kommer att vara en av behandlarna i studien.

 

Fredrik Elfving

Fredrik Elfving är legitimerad psykolog och läser andra terminen på psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet. Fredrik kommer att vara en av behandlarna i studien.

 

Anna Karin Söderberg

Anna Karin Söderberg är legitimerad psykolog och läser andra terminen på psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet. Anna Karin kommer att vara en av behandlarna i studien.

 

Julia Kiiskinen

Julia Kiiskinen är legitimerad psykolog och läser andra terminen på psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet. Julia kommer att vara en av behandlarna i studien.

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av Devin-portalen på internet.