0

Såhär går behandlingen till

 

 

 

Frågeformulär online och telefonintervju

När du har anmält dig kommer du att få tillgång till frågeformulär online som vi ber dig att fylla i. Om vi bedömer att behandlingen skulle kunna passa dig, kommer vi att kontakta dig per telefon för en bedömningsintervju. En kort tid efter meddelar vi dig om du kommer att ingå i studien eller inte, om inte kommer vi kunna ge dig tips om var du kan vända dig istället.

Samtycke

Om du kommer med i studien behöver vi ett skriftligt samtycke från dig.

Lottning

Du kommer sedan att slumpas till en av två grupper.

  1. Grupp 1 påbörjar behandlingen kort efter telefonintervjuerna, i februari 2016. Deltagare blir kontaktade av sin behandlare via e-post.
  2. Grupp 2 kommer att placeras på en väntelista, för att senare under våren få ta del av den behandling som Grupp 1 genomfört.

Behandling i åtta veckor

Behandlingen i Devin-studien baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och innebär att du under behandlingen kommer att få arbeta aktivt med dina känslor, tankar och beteenden, här och nu. Under behandlingen får du varje vecka, ett kapitel att läsa och fundera kring samt övningar att testa i ditt eget liv. Varje vecka har du även kontakt med din behandlare över internet.

Devin-behandlingen kräver tid och engagemang. Din behandlare ger dig stöd och råd med det förväntas att du är med och läser texter och gör övningar. Det är för att vi vill att du ska lära dig strategier som är användbara även efter behandlingen. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med en anmälan, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande.Om du verkligen vill göra ett försök tror vi att behandlingen kommer att hjälpa dig till ett bättre mående.

Att vara med i Devin är helt kostnadsfritt eftersom du hjälper vår forskning genom att delta i behandlingen.

Frågeformulär online

Samtliga deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 kommer efter avslutad behandling, att få fylla i individuella självskattningsformulär som ligger till grund för mätning av behandlingsresultat, en viktig del i forskningsstudier.

Formulären ska även fyllas i en tid efter behandlingens slut för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring.