0

Vi söker dig som…

...upplever perfektionismrelaterade besvär, till exempel:    
         -  stark rädsla för att göra fel
         -  orimligt höga krav på dig själv
         -  tvivlar på att du utfört saker på ett korrekt sätt
         -  lägger ned mycket tid på organisering och planering
         -  undviker situationer på grund av rädsla för misslyckande
         -  strävar efter att utföra uppgifter perfekt även om situationen inte kräver detta
...är minst 18 år
...talar och förstår svenska
… inte är gravid
...inte uppfyller kriterierna för anorexia nervosa
...inte genomgår annan psykologisk behandling eller stödsamtal