HeaDING-CBT

Välkommen till HeaDING-CBT studien

Vad handlar projektet om?

Tack för att du visar intresse för forskningsprojektet HeaDING-CBT. Akronymen HeaDING-CBT står för de engelska orden Heart failure (and) Depression INternet Guided- Cognitive Behavior Therapy. Akronynem ska alltså spegela innehållet och inriktningen i forskningsprojektet som riktar sig till personer med hjärtsvikt som samtidigt upplever nedstämndhet eller har depressiva besvär. Studie syftar till att undersöka om ett internetbaserat självhjälpsprogram byggt på kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa personer med hjärtsvikt som lider av depressiva besvär.

 

Hjärtsvikt är vanligt förekommande kronisk sjukdom och man uppskattar att ca 250 000 svenska lider av hjärtsvikt. De flesta insjuknar när man blivit lite äldre och medelåldern för en patient med hjärtsvikt är idag ca 75 år. Hjärtsvikten i sig påverkar den drabbade personens förmåga att kunna leva ett normalt liv. Tidigare vetenskapliga studier visar att ungefär 25-40% av personerna som drabbas av hjärtsvikt också lider av betydande depressiva besvär. Det är alltså inte ovanligt att personer med hjärtsvikt också har depressiva besvär. Vidare har forskning visat att personer med samtidig hjärtsvikt och depressiva besvär ofta mår sämre och har större besvär med sin hälsa jämfört med personer som enbart har hjärtsvikt. Ett viktigt syfte med denna studie är alltså att förbättra omhändertagandet av och behandlingen av personer med hjärtsvikt och depressiva besvär.   

 

På de här sidorna kan du läsa mer om studien. Är du intresserad av att delta i studien kan du också hitta mer information om vad deltagadet innebär och om du skulle kunna passa in som deltagare i studien. Du kan också anmäla ditt intresse för att delta i studien. Nästa behandlingsomgång i studien beräknas starta under januari/februari 2015. Genom att klicka på rubrikerna i vänsterspalten kommer hittar du mer information. Har du frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss, e-postadresser hittar du under rubriken "Vilka ansvarar för studien?".