HeaDING-CBT

Vilka ansvarar för studien?

Ansvarig för studien är hjärtsviktsjuksköterska och medicine doktor, docent Peter Johansson. I studien ingår även kardiologer, specialistsjuksköterska och psykologer.

Har du frågor om studien går det bra att kontakta hjärtsviktsjuksköterska och docent Peter Johansson: e-post peter.johansson@aries.vokby.se telefon 010-103 22 23 eller specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård Johan Lundgren: e-post johan.lundgren@liu.se telefon 011-36 35 92.

Vi vill också passa på att närmare presentera några av de medarbetare som ingår i studien och som du som deltagare eventuellt kommer ha kontakt med:

Peter Johansson

Docent och leg. sjuksköterska vid Linköpings universitet och Kardiologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus

Peter Johansson har under flera år forskat på depression och sömnproblem hos patienter med hjärtsvikt. Idag jobbar Peter med både forskning och vård av patienter med hjärtsvikt bl a på hjärtsviktsmottagningen vid Universitetsjukhuset i Linköping.

 

Johan Lundgren

Doktorand och specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård och leg. sjuksköterska.

Johan Lundgren har flerårig erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård samt erfarenhet av vård av patienter med olika typer av hjärtsjukdom. Johan arbeter i dag som universitetsadjunkt vid institutionen för samhälls och välfärdsstudier vid Linköpings universitet i Norrköping, bl a med utbildning av sjuksköterskor och arbetet med HeaDING-CBT studien är tänkt att leda fram till en doktorsavhandling.

 

Gerhard Andersson

Professor och leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Gerhard Andersson är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet samt vid Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört flera liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen.

 

Örjan Dahlström

Fil. doktor

Örjan Dahlström arbetar på instutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, där han bedriver forskning om handikappvetenskap och kronisk sjukdom.

 

Alexander Alasjö

Alexander Alasjö är webbmaster vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. Han svarar på frågor som rör webbsidor, enkätsystem och kontakthanteringssystem.

E-post: alexander.alasjo@liu.se

 

George Vlaescu

George Vlaescu är IT-systemförvaltare vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. Han svarar på frågor som rör webbsidor, enkätsystem och kontakthanteringssystem.

E-post: george.vlaescu@liu.se

 

Övriga medarbetare i projektet

Ulf Dahlström, professor och leg. läkare, specialist i kardiologi.

Tiny Jaarsma, professor och sjuksköterska

Urban Alehagen, docent och leg. läkare, specialist i kardiologi.

Anita Kärner Köhler, med doktor och leg. sjuksköterska.