HeaDING-CBT

Hur går behandlingen och studien till?

Själva behandlingsprogrammet pågår under nio veckor och består enkelt uttryckt av skriven text som deltagaren förväntas läsa och arbeta med samt hemuppgifter som syftar till att deltagaren ska lära sig olika sätt att på ett bra sätt hantera de hälsoproblem som både depressiva problem och nedstämdhet samt hjärtsvikt kan skapa.

 

De hemuppgifter som deltagarna gör skickas in till en behandlare som ger återkoppling och råd. Det finns också möjlighet att kontakta behandlaren via behandlingssystemet om det uppstår frågor på vägen. Inskickade hemuppgifter och återkoppling med behandlaren sker huvudsakligen via internet och den plattform som behandlingsprogrammet ligger i. Denna platform skyddas av olika säkerhetslösningar och alla som arbetar med studien har tystandsplikt. Den information som du lämnar kommer också att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping.

 

Av forskningsskäl kommer inte alla deltagare att erbjudas deltagande i behandlingsprogremmet direkt, utan deltagarna kommer att slumpas in i en av två grenar i studien; behandlingsprogram eller modererat diskussionsforum. Om deltagaren uppfyller kriterierna för att delta i studien kommer deltagaren antingen slumpas direkt in i behandlingsprogrammet eller slumpas till och erbjuds att delta i ett modererat diskussionsformum. Efter ca nio veckor kommer deltagare som deltagit i diskussionsforumet att erbjudas samma behandlingsprogram som första gruppen redan genomfört. Oavsett om du som deltagare får genomföra behandlingsprogrammet eller diskussionsforumet är ditt deltagande i studien lika viktigt för forskningsresultaten och de frågor som forskningsstudien vill svara på.

 

För att vi ska kunna skydda dina uppgifter behöver du ha tillgång till en mobiltelefon som kan ta emot sms-meddelanden. Detta för att du kommer få en engångskod via sms varje gång du vill logga in i systemet.