HeaDING-CBT

Registrering till studien

 

Just nu rekryterar vi deltagare till en behandlingsomgång som kommer att genomföras under våren 2015. Om du önskar delta är du välkommen att registrerar ditt intresse enligt instruktionen nedan. Vänligen notera att en intresse anmälan inte är en garanti för att du kommer kunna erbjudas deltagande. Upplever akuta symtom av din hjärtsvikt eller mycket svåra symtom på depression och nedstämdhet bör du alltid ta kontakt med din ordinarie vårdgiver (t ex din vårdcentral, hjärtsviktsmottagning eller om det brådskar närmsta aktuemottagning).

 

 

 

 

Du registrerar ditt intresse för att delta i studien genom följande steg:

 1. Kontrollera att du uppfyller kriterierna för att delta i studien genom att läsa igenom informationen som ges på dessa sidor.
 2. Registrera dina kontaktuppgifter via länken "Registrera" uppe i högra hörnet.
 3. Du får ett e-postmeddelande med en aktiveringskod och en länk för att bekräfta att du vill vara med.
 4. När du aktiverat din anmälan får du ett till e-postmeddelande med:
  • en automatgenererad studiekod (4 siffror + 4 bokstäver)
  • en webblänk till ett screeningformulär. Följ länken och fyll i formuläret (glöm inte att ange ett telefonumer som vi kan nå dig på).
 5. Skriv ut och signera samtycke till att delta i studien (pdf). Skicka samtyckesblanketten till oss via sedvanlig post. Behåll gärna en kopia själv.
 6. Telefonintervju kommer att genomföras med dig om du uppfyller grundkriterierna för studien. Vi ringer upp dig på det telefonnummer du angivit i screeningformuläret.
 7. Kort efter intervjun får du besked om du kan delta i studien eller inte. Kommer du inte med får du veta detta via e-post och får också tips på hur du kan gå vidare. Om du uppfyller kriterierna för studien och vi tror att behandlingen skulle vara till nytta för dig får du besked via din e-post. Deltagare som kommer med i studien kommer också att slumpmässigt fördelas till de två grupperna. Du får besked om vilken grupp som du slumpats till i samband med att du får besked om deltagande i studien.
 8. Efter behandlingens slut kan vi komma att kontakta dig för en intervju. Samtliga deltagare kommer att ombedas besvara frågeenkäter och genomföra tester via Internet, så som du gjorde innan studien startade och under behandlingens gång. Vid 6 och 12 månader efter behandlingens slut kommer du att bli ombedd att fylla i dessa frågor igen.

Alltså: Aktiveringskoden behöver du bara använda en gång, studiekoden däremot är viktig att minnas. Den finns i e-postmeddelande nummer 2.

OBS! Upplever du efter registrering att du inte får några e-postmeddelanden från oss, lägg till e-postadressen "webmaster@iterapi.se" som betrodd avsändare i ditt e-postprogram och kontrollera din mapp för skräppost. Ibland kan det ta upp till en dag innan e-postmeddelandet kommer fram.