0

Vi söker dig som…

… upplever ätstörningsrelaterade besvär, till exempel:
                -       en självkänsla överdrivet påverkad av kroppsform och vikt
                
-       bantning och/eller överdriven träning
                
-       återkommande episoder av hetsätning
                
-       återkommande kompensatoriska beteenden för att inte gå upp i vikt, till exempel kräkning eller laxering
… är minst 18 år
… talar och förstår svenska
… inte är gravid
… inte uppfyller kriterierna för anorexia nervosa eller tidigare har gjort det
… har ett BMI över 17,5
… inte genomgår annan psykologisk behandling eller stödsamtal