0

Villkor

Följande texter beskriver regler för genomförandet av vår forskning, och hur vi skyddar och använder dina uppgifter.

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultat kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad kan du få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla vår forskningsledare Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet.

Personuppgiftslagen

Vi samlar in uppgifter om ditt namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. All resultat har sekretess (är skyddade). Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du får uppgifterna genom att skicka en skriftlig och underskriven ansökan till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig för denna studie är Stockholms universitet med kontaktperson Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet.

Säkerhet

Du fyller i frågeformulär och går i behandling i ZENIT-studien via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in. Men om du känner dig osäker om säkerheten så rekommenderar vi dig att skaffa en gratis e-postadress hos t ex ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net. All e-post du skickar från Cyber-rights är krypterad och kan inte spåras till dig. 

Slutet kontaktsystem

Till din mejladress kommer vi bara att skicka påminnelser om att träffa behandlare och fylla i formulär, inget annat. Skulle det vara någon mer känslig information, så som återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på ZENIT för att läsa. Du får då ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i ZENIT, men inte vad det står i meddelandet.

Starkt lösenord

Du loggar in i ZENIT med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Klicka här för att lära dig mer om cookies!