0

Anmälan 


Information om anmälan 

Kontrollera först att du uppfyller kriterierna för att delta i studien genom att läsa igenom informationen som ges på dessa sidor. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen på denna hemsida innan du anmäler dig.

För att kunna anmäla sig till studien behöver man en e-postadress för att ta emot e-postbekräftelse, samt ett (svenskt) mobiltelefonnummer för att ta emot inloggningskoder via sms. Om du inte vill använda din vanliga mailadress kan du skaffa en gratis e-postadress hos t ex ”Cyber-rights”. Adressen är: www.cyber-rights.net.


Anmälan steg för steg

  1. Registrera din e-postadress genom att klicka på Registrera högst upp till höger i menyn.
  2. Du kommer nu att få e-postmeddelande 1 som innehåller en bekräftelsekod. Klicka på länken i meddelandet och bekräfta din anmälan.
  3. När du bekräftat din anmälan får du e-postmeddelande 2. I detta e-postmeddelande får du din persoliga studiekod/ användarnamn, den är det viktigt att du sparar.
  4. Skriv ut, underteckna och posta samtyckesblanketten. Adressen hittar du i blanketten. I samtyckesblanketten behöver du ange din studiekod.
  5. Samma e-postmeddelande innehåller en länk till ett frågeformulär som handlar om din livssituation och hur du mår. Svara på frågorna. Frågorna tar cirka 45 min. Avbryter du mitt i formuläret sparas svaren. För att börja där du slutade måste du dock gå in på samma länk och på samma dator.
  6. Dina svar kommer att gås igenom och därefter kontaktas du via mail eller telefon. 
  7. Du kommer att kontaktas igen för att få veta om du kommit med i studien. Detta kan ta en vecka eller två. Du får därefter e-postmeddelande 3 som innehåller inloggningsuppgifter.  Du kan nu logga in och kommunicera säkert med oss i ett slutet system. När du loggar in första gången behöver du fylla i ditt telefonnummer. Varje gång du sedan loggar in med dina inloggningsuppgifter får du ett sms med en kod som du behöver för att verifiera att du är du. Detta för att systemet ska vara så säkert som möjligt.
  8. Om du kommit med i studien påbörjas behandlingen. 

Upplever du efter registrering att du inte får några e-postmeddelanden från oss, lägg till e-postadressen zenit@iterapi.se som betrodd avsändare i ditt e-postprogram och kontrollera din mapp för skräppost. Ibland kan det ta upp till en dag innan e-postmeddelandet kommer fram.

Klicka här för att anmäla dig