0

Vilka vi är 

Gerhard Andersson

Gerhard Andersson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för Beteendevetenskap, Linköpings universitet samt vid Karolinska Institutet. Andersson har tidigare genomfört flera liknande studier gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa med positiva resultat. Han har även forskat om ätstörningsproblematik och kognition (hur vi tänker). I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Gerhard är forskningsledare och huvudansvarig för Zenit-projektet. Du kan nå Gerhard via: gerhard.andersson@liu.se. 

Hemsida: www.gerhardandersson.se.

 

Sandra Weineland

Sandra Weineland är klinisk handledare och biträdande forskningshandledare för behandlarna/psykologkandidaterna i Zenit-projektet. Hon är legitimerad psykolog, med specialistexamen i psykoterapi, samt doktor i klinisk psykologi. Hennes tidigare forskning har bland annat berört självhjälpsbehandling via internet för personer med viktproblematik, ätstörningsrelaterade beteenden och kroppsmissnöje. Du kan nå Sandra via sandra.weineland@liu.se.

Hemsida: www.sandraweineland.se.

 

Ata Ghaderi

Ata Ghaderi är psykolog, psykoterapeut och verksam som professor vid sektionen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Han forskar om psykoterapi och beteendeanalys med fokus på prevention och behandling av ätstörningar och närbesläktade områden. Exempel på hans andra forskningsområden är fetma, kroppsuppfattning, tvång, självskadande beteende, dysmorfofobi och livsstilsförändring.

 

Hedvig Andersson

Hedvig Andersson läser sista terminen på psykologprogrammet i Linköping. Hon har haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) i samband med utbildningen och har en steg-1-utbildning i KBT. Hon kommer vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats efteråt.

 

Nicole Parmskog

Nicole Parmskog läser sista terminen på psykologprogrammet i Linköping. Hon har haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) i samband med utbildningen och har en steg-1-utbildning i KBT. Hon kommer vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats efteråt.

 

Emelie Hjort

Emelie Hjort läser sista terminen på psykologprogrammet i Linköping. Hon har haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) i samband med utbildningen och har en steg-1-utbildning i KBT. Hon kommer vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats efteråt.

 

Anna Svanberg Wärn

Anna Svanberg Wärn läser sista terminen på psykologprogrammet i Linköping. Hon har haft klienter i kognitiv beteendeterapi (KBT) i samband med utbildningen och har en steg-1-utbildning i KBT. Hon kommer vara en av behandlarna i studien och skriva om behandlingen i sin examensuppsats efteråt.

 

George Vlaescu

George Vlaescu är IT-systemförvaltare vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. George svarar på frågor som rör webbsidor, enkätsystem och kontakthanteringssystem. Du kan nå George via: george.vlaescu@liu.se.