0

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i dina studier samt privatliv? Är du student på Karolinska institutet, Södertörns högskola, Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmet högskola eller Röda Korsets högskola? Du kan då anmäla ditt intresse till en behandlingsstudie som syftar till att undersöka två olika former av psykologisk behandling för prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende.

 

Du som vill ha hjälp med dina svårigheter har möjlighet att genomgå en kostnadsfri behandling som är speciellt framtagen för prokrastinering. Behandlingen kommer att pågå under totalt åtta veckor och genomförs antingen i form av en gruppbehandling på Studenthälsan vid Karolinska institutet eller en internetbaserad självhjälpsbehandling.

 

2016-02-17: Obs! Anmälan till behandlingsstudien är inte längre möjlig, men information om liknande verksamheter kan du hitta hos Studenthälsan Karolinska institutet.

 

Vill du anmäla dig till framtida internetbaserade studier gå till www.studie.nu

 

Vill du veta mer om behandlingsstudien och de personer som ligger bakom den? Använd dig då av länkarna till vänster för att klicka dig fram.

 

Behandlingsstudien genomförs av Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Studenthälsan Karolinska institutet samt Linköpings universitet.