0

Till behandlingsstudien Prokrastinera söker vi dig som har svåra och återkommande problem av prokrastinering.

 

För att kunna medverka måste du:

 

  • Uppvisa tydliga tecken på problem med prokrastinering.
  • Vara svensk medborgare, kunna läsa och tala svenska, samt vara minst 18 år.
  • Studera vid Karolinska institutet, Södertörns högskola, Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmet högskola eller Röda Korsets högskola.
  • Ha tillgång till en dator och epostadress.
  • Ha möjlighet att träffas fysiskt på Karolinska institutet Campus Huddinge om det blir aktuellt med en gruppbehandling.
  • Ej ha en annan pågående psykologisk behandling.
  • Vid medicinering med psykofarmaka ska dosen ha varit stabil sedan minst tre månader innan behandlingsstudien börjar.
  • Ej bedömas som djupt deprimerad eller suicidbenägen.
  • Ej ha annan huvudsaklig psykisk problematik som kan kräva en annan form av behandling i första hand (t.ex. psykos, schizofreni, bipolär sjukdom, missbruk, ADHD/ADD eller autismspektrumstörning).

 

Om du uppfyller kriterierna ovan kan du lämna en anmälan om att delta i behandlingsstudien. Du hittar information om hur du går tillväga under rubriken Anmälan.