0

Per Carlbring – Projektansvarig

Per Carlbring avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala universitet. År 2002 blev han legitimerad psykolog och den 19 maj 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Avhandlingen är än i dag den mest nerladdade vid hela Uppsala universitet. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings yniversitet som postdoktor under 4 år. Under den tiden hann han även utbilda sig till legitimerad psykoterapeut vid Uppsala Universitet, samt bli docent vid Linköpings yniversitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor vid Umeå universitet. År 2013 flyttade Per Carlbring till Stockholms universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Per Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Fokus för Per Carlbrings forskning är behandling via internet. Telefon: 08-16 39 20 (jobb), 070-04 00 399 (mobil). Mail: per@carlbring.se. Hemsida: www.carlbring.se

Gerhard Andersson

Gerhard Andersson är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt pionjär inom området självhjälpsbehandling via internet. Han är professor vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet samt vid Karolinska institutet. Gerhard Andersson har tidigare genomfört flera liknande studier gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa med positiva resultat. I mer än tio år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Hemsida: www.gerhardandersson.se

Alexander Rozental

Alexander Rozental avlade psykologexamen år 2011 vid Linköpings universitet och har sedan dess arbetat inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, samt med undervisning vid Karolinska institutet. År 2012 blev han legitimerad psykolog, och inom ramen för sin tjänst har han bland annat jobbat med unga vuxna med ångestsyndrom och depression. Alexander Rozental har sedan länge haft ett stort intresse för forskning som rör prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende, liksom de faktorer som påverkar människors motivation. Han släppte år 2014 en självhjälpsbok i ämnet på Natur & Kultur, Dansa på deadline, och har sedan tidigare utvärderat en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering. Alexander Rozental är sedan år 2013 doktorand i klinisk psykologi vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Telefon: 08-16 38 71 (jobb), 073-69 37 948 (mobil). Mail: alexander.rozental@psychology.se.

George Vlaescu

George Vlaescu är IT-systemförvaltare vid Linköpings universitet och ansvarar för alla de tekniska delarna i denna behandlingsstudie.

 

David Forsström

David Forsström är leg. psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Han ansvarar bland annat för att utbilda de personer som är involverade i denna behandlingsstudie.

 

Simon Nilsson

Simon Nilsson är legitimerad psykolog vid Studenthälsan Karolinska institutet och ansvarar för gruppbehandlingen i denna behandlingsstudie.

 

Angela Rizzo

Angela Rizzo är legitimerad läkare vid Studenthälsan Karolinska institutet och ansvarar för gruppbehandlingen i denna behandlingsstudie.

 

Philip Lindner

Philip Lindner är PTP-psykolog och doktorand vid Karolinska institutet och ansvarar för gruppbehandlingen i denna behandlingsstudie.

 

Marie Åkerman

Marie Åkerman är specialistsjuksköterska i psykiatri vid Studenthälsan Karolinska institutet och ansvarar för gruppbehandlingen i denna behandlingsstudie.

 

Marie Duvander

Marie Duvander är legitimerad psykolog vid Studenthälsan Karolinska institutet och ansvarar för gruppbehandlingen i denna behandlingsstudie.