0

Skriftligt samtycke

Om du anmäler ditt intresse och uppfyller kriterierna för behandlingsstudien kan dkan du komma att bli uppringd för en telefonintervju. Ifall du i detta skede blir inkluderad i behandlingsstudien lämnar du ett skriftligt samtycke om att delta. Samtyckesblanketten kan du ladda ner här.

 

Personuppgiftslagen

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Allt resultat behandlas under sekretess, och ingen utomstående kommer att veta att du har deltagit eller kunna se hur du har svarat på olika frågor. Samtliga svar kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form, och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras.

 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar samt hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Personuppgiftsansvarig för denna behandlingsstudie är Stockholms universitet med kontaktperson Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Om oss.

 

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Besök gärna Post- och Telestyrelsen för att lära dig mer om cookies och vad de innebär.