Sofia

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att delta i studien:

 • Du upplever social ångest och vill ha hjälp med att hantera detta.
 • Den aktuella problematiken och känslorna kring denna har en betydande negativ inverkan på ditt liv.
 • Du är motiverad att arbeta för att förbättra din situation genom att delta i behandlingen.
 • Du godkänner att du kommer att lottas till att antingen få behandling i början av februari 2014 eller i april 2014.
 • Du godkänner att fylla i veckovisa formulär från och med februari även om du lottas till att påbörja behandling i april. 
 • Du har tillgång till dator med internetuppkoppling och möjlighet att skicka och ta emot kommunikation via en webbläsare.
 • Om du medicinerar för psykisk problematik ska medicineringen ha pågått i minst tre månader och dosen varit stabil i en månad. 
 • Du kan tala, läsa och skriva på svenska.
 • Du är 18 år eller äldre.

Följande kriterier gör att det inte passar att delta i just denna studie:

 • Att du redan går i någon annan psykologisk behandling.
 • Förekomst av substansmissbruk (t.ex. alkoholproblem).
 • Att du lider av en svår psykiatrisk problematik och/eller risk för att du skulle kunna komma ta ditt liv under behandlingen. Om så är fallet rekommenderar vi mer intensiv behandling och inte enbart internetbaserad kontakt.
 • Om det problem du söker för ligger utanför syftet med behandlingen kommer du att informeras om var du kan finna lämplig, alternativ behandling.