Sofia


Gerhard Andersson
 
Gerhard Andersson är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt pionjär inom området självhjälpsbehandling via internet. Han är professor vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings Universitet samt vid Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört ett stort antal studier gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa med positiva resultat. I mer än tio år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via internet. 
 
Hemsida: www.gerhardandersson.se
 
 
 
 

Per Carlbring

Per Carlbring avlade psykologexamen år 2000 vid Uppsala Universitet. År 2002 fick han legitimation som psykolog och den 19 maj 2004 lade han fram sin avhandling om paniksyndrom. Avhandlingen är än i dag den mest nerladdade vid hela Uppsala Universitet. Efter disputationen anslog Folkhälsoinstitutet medel för ett års heltidsforskning om spelberoende. År 2005 anställdes Per Carlbring av Linköpings Universitet som postdoktor under 4 år. Under den tiden hann han även utbilda sig till legitimerad psykoterapeut vid Uppsala Universitet, samt bli docent vid Linköpings Universitet. Efter ett år som lektor i Linköping tog han anställning som professor vid Umeå Universitet. I februari 2013 flyttade Per Carlbring till Stockholms Universitet där han bland annat är föreståndare för den kliniska avdelningen. Huvudfokus för Per Carlbrings forskning är behandling via internet.

Hemsida: www.carlbring.se
 
 
 

Robert Johansson

Robert Johansson är legitimerad psykolog och fil dr i klinisk psykologi från Linköpings universitet. Roberts forskning rör i huvudsak internetbaserade psykodynamiska behandlingar. Robert arbetar också med implementering av internetbaserad psykologisk behandling i Norrköpings primärvård. Tidigare har Robert ihop med Gerhard Andersson och övriga medarbetare genomfört världens första internetbaserade psykodynamiska depressionsbehandlingar med positivt resultat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo Hesser
 
Hugo Hesser är legitimerad psykolog, lärare och forskare och innehar för närvarande en position som universitetslektor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Hans primära forskningsområde rör psykologiska processer vid uppkomst och vidmakthållande av hälsorelaterade problem, i synnerhet tinnitus, och utvärdering av psykologiska behandlingar för diverse tillstånd. Hugo arbetar även kliniskt som psykolog vid hörselkliniken på Linköpings universitetssjukhus. I SOFIA-projektet kommer Hugo att vara inblandad bland annat i den forskning som genomförs på de verksamma processerna i behandlingen.
 
 
 
 
 
 
 

Ronald Frederick

Ronald är psykolog och doktor i klinisk psykologi. Han har över 15 års erfarenhet av arbete som klinisk psykolog i USA. Ronald är författare till det behandlingmaterial som SOFIA-projektet baseras på. I SOFIA-projektet fungerar Ronald som expert på behandlingen och kommer att handleda behandlarna på distans från USA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lilliengren
 
Peter Lilliengren är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och doktorand vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Han har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, både privat och inom psykiatrisk öppenvård. Han undervisar i ämnet på psykolog- och psykoterapeututbildningar i landet. Peter fungerar som konsult kring behandlingen som erbjuds i projektet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smilla Färdig
 
Smilla Färdig läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och har genomfört grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har tidigare varit behandlare i en studie om kognitiv beteendeterapi med smartphone-stöd för depression samt en internetbehandlingsstudie för prokrastinering. Smilla har gjort sin praktik inom primärvården i Linköping och arbetade där bland annat med utredningar, gruppbehandling för nedstämdhet och ångest samt individuell psykoterapi. Smilla är en av behandlarna i studien och kommer skriva sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Josefine Karlsson
 
Josefine Karlsson läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och har genomfört sin grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har gjort sin praktik på samtalsmottagningen Unga Vuxna i Linköping. Praktiken innefattade förutom individuella samtalskontakter även gruppbehandling och utredning. Vid sidan av studierna har Josefine jobbat inom rättspsykiatrin och som boendestödjare på ett gruppboende. Hon har tidigare varit behandlare i en internetbehandlingsstudie för prokrastinering. Josefine är en av behandlarna i studien och kommer skriva sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lina Jonsson
Lina Jonsson läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och har genomfört grundläggande psykoterapiutbildning. Lina har gjort sin praktik hos Smärt- och rehabiliteringsenheten i Linköping och arbetade där bland annat med bedömningar inför eventuella rehabiliteringsinsatser samt med individuell behandlingskontakt. Hon var även samtalsledare i en diskussionsgrupp för personer med långvarig smärtproblematik. Lina är en av behandlarna i studien och kommer skriva sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelica Jansson
 
Angelica Jansson läser sista året på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och har genomfört grundläggande psykoterapiutbildning. Angelica har under utbildningen fördjupat sig i bland annat behandling av stressrelaterad ohälsa. Angelica är en av behandlarna i studien och kommer skriva sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Hesslow

Thomas Hesslow läser psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och läser just nu den grundläggande psykoterapiutbildningen med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Han har tidigare varit behandlare i en studie om kognitiv beteendeterapi med internetstöd, och innan dess arbetat som mentalskötare inom slutenvårdspsykiatrin i Falun. Praktiken gjorde han på en öppenvårdsmottagning i Liljeholmen, där han förutom att arbeta med individuella samtalskontakter genomförde neuropsykiatriska utredningar. Thomas är en av behandlarna i studien och kommer skriva sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.

 
 
 
 
 
 
 
 
Tove Ringmar
Tove Ringmar läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms universitet och håller på att avsluta en steg 1-utbildning i psykodynamisk psykoterapi. Tove gjorde sin praktik på två olika avdelningar inom den psykiatriska heldygnsvården i Upplands Väsby. Praktiken innefattade bland annat samtalskontakter och utredningar. Hennes examensuppsats sker inom ramen för ett MFS-stipendium och handlar om copingmekanismer hos kongolesiska flyktingar i Uganda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glenn Kristoffersson

Glenn Kristoffersson läser termin 7 på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Han har gjort sin praktik på Affektiva mottagningen i Sollentuna och arbetade där bland annat med gruppbehandling för bipolär sjukdom, utredningar samt individuell psykoterapi. Parallellt med studierna arbetar han med ungdomar med psykosociala svårigheter i lägerverksamhet och som skötare inom psykiatrin. Glenn är en av behandlarna i studien.

 

 

 

 

 

 

Lisa Ekelund

Lisa Ekelund läser sista året på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och är i slutfasen av sin grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot psykodynamisk terapi. Lisa har gjort sin praktik på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Stockholm där hon var co-terapeut i en insomnibehandling, assisterade i individualterapier för social fobi och panikångest samt gjorde utredningar och bedömningar. Hon arbetar parallellt med studierna som mentalskötare på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning och på en mobil psykiatrisk enhet. Lisa är en av behandlarna i studien.

 

 

 

 

 

Maja Nilsson

Maja Nilsson läser näst sista året på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och läser grundläggande psykoterapiutbildning. Maja har gjort sin praktik inom öppenvårdspsykiatrin i Stockholm och arbetade där främst med neuropsykiatriska utredningar. Praktiken innefattade även samtalskontakter och gruppbehandling för vuxna med ADHD. Maja är en av behandlarna och kommer att skriva sin examensuppsats inom ramen för detta projekt.

 

 

 

 

 

 

Eva Berglund

Eva Berglund går sitt fjärde år på psykologprogrammet vid Stockholms universitet och läser för närvarande sin grundläggande psykoterapiutbildning. Eva gjorde sin praktik på MBT-teamet i Huddinge, där man ger s.k. mentaliseringbaserad terapi till personer med borderline personlighetsstörning. Arbetsuppgifterna innefattade bl.a. utredningsarbete och gruppterapi. Vid sidan av studierna jobbar hon extra som skötare inom psykiatrisk slutenvård.