01

Närmare varandra - 9 steg till en starkare relation

Önskar du och din partner att ni hade bättre kontakt med varandra? Grälar ni ibland och upplever att det kan vara svårt att komma överens? Har ni börjat glida ifrån varandra eller har svårt att acceptera varandras olikheter? Så gott som alla relationer innehåller svårigheter och utmaningar som i perioder kan påverka både livskvalitet och tillfredsställelse i relationen.

I början av 2018 startar vi ett nytt projekt vid namn Valentinstudien som drivs av Stockholms och Linköpings universitet. Projektets syfte är att undersöka om KBT-baserad parterapi på internet under nio veckor leder till ökad tillfredsställelse i relationen. Upplägget är i form av en självhjälpsbehandling. Den innehåller text som ni självständigt läser igenom och övningar som ni utför både individuellt och tillsammans. Behandlingen startar den 29/1 och om ni anmäler er nu kan er relation vara bättre redan till Valentindagen, den 14:e februari.

 

Till vem riktar sig studien?

Vi söker er som...

  • Är minst 18 år gamla
  • Har svårigheter i relationen och vill komma närmare varandra.
  • Har varit tillsammans i minst 1 år och bott tillsammans i minst 6 månader.
  • Kan tala, läsa och skriva svenska och har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Ni kan inte vara med om...

  • Någon av er går i annan psykologisk behandling under tiden (vi vill vara säkra på att det är just vårt program som ensamt svarar för förändringen i tillfredsställelsen i parrelationen).
  • Någon av er lider av allvarlig psykisk problematik och/eller missbruk.
  • Det förekommer misshandel i relationen.

Om detta stämmer in på er och ni vill vara med i projektet kan ni anmäla ert intresse till oss under fliken Anmälan.