01

Vad gör vi när vi har anmält oss?

När ni har anmält er till studien kommer ni individuellt att få fylla i ett antal självskattningsformulär. Information från dessa formulär hanteras i avidentifierad form, läs gärna mer under fliken “Etik och datasäkerhet”. När försöksledarna gått igenom era svar görs en bedömning om vårt program är lämplig för er. Om behandlingen inte bedöms vara lämplig kontaktar vi er via e-post och informerar om varför detta beslut har tagits. Här kan vi komma att ge rekommendationer om annan hjälp som eventuellt passar bättre. Ni får svar senast den 15 januari 2018.

 

Vad händer om vi inkluderas i studien?

Ni som uppfyller kriterierna för att vara med i studien kommer slumpmässigt att lottas till en av fyra grupper. Samtliga grupper får tillgång till samma självhjälpsbehandling men med olika grad av stöd och flexibilitet. Ni kan alltså inte själva välja vilken grupp ni hamnar i, men oavsett grupp kommer ni alla att få tillgång till samma behandling. Behandlingen är som en kurs som ni arbetar er igenom både tillsammans och individuellt, och den kräver att ni båda är motiverade och aktiva. Behandlingen startar den 29/1.

 

Om ni lottas till en grupp med behandlarstöd kommer ni att kontaktas av behandlare en vecka efter kursstart. Behandlare i studien är psykologkandidater som är i slutet av sin utbildning (termin 10) och som får handledning av leg. psykolog och leg. psykoterapeut med omfattande klinisk erfarenhet. Kontakten kommer att ske via telefon vid två tillfällen, vid kursstart och ungefär halvvägs in. Ni kommer även att ha en veckovis kontakt med er behandlare via den internetbaserade plattformen.

 

Om ni lottas till en grupp utan behandlarstöd kommer ni självständigt att arbeta med behandlingen via vår internetbaserade plattform. Vid behov går det självklart bra att kontakta oss försöksledare via e-post.

 

Vad händer när behandlingen börjar?

Behandlingen består av nio moduler som ni arbetar er igenom och som tar nio veckor att genomföra. Övningarna som ingår kommer ni att arbeta med både gemensamt och individuellt. Under fliken “Internetbaserad KBT för ökad relationstillfredsställelse” kan ni läsa mer om hur själva behandlingen går till. Eftersom behandlingen sker inom ramen för en forskningsstudie så kommer ni att få fylla i mätningar före och efter behandlingen.