01

Projektgruppen

Per Carlbring (studieansvarig)

Professor Per Carlbring är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han har forskat kring dator- och internetbehandlingar sedan år 1999. Förutom att vara föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska insitutionen (vid Stockholms Universitet) är han även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på: www.carlbring.se Det går också bra att ringa på 08-163920 eller 070-666 7 666.

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Personlig hemsida:
GerhardAndersson.se

Emma Way

Emma går tionde och sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Emma genomförde sin praktik inom specialistpsykiatrin i Stockholm, där hon bland annat arbetade med basutredningar och behandling samt utvecklade och ledde en sömngrupp. Vid sidan av studierna arbetar hon som psykologassistent och som distanslärare på Komvux. Emma är en av behandlarna i studien.

Martin Samuelsson

Martin går tionde och sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Martin genomförde sin praktik på Rättsmedicinalverket i Huddinge, där arbetet bestod av att göra rättspsykiatriska utredningar på uppdrag av domstol. Vid sidan om studierna arbetar han som forskningsassistent i andra projekt och som volontär på självmordslinjen. Martin är en av behandlarna i studien.

Maria Burman

Maria är legitimerad psykolog och arbetar på Hälsomedicinskt Center i Skåne. Hennes arbete innebär att bedriva KBT med landstingsavtal och privata parterapier. Maria utvecklade och testade (tillsammans med kursaren och psykologen Anna-Karin Norlander) världens första internetterapi för par. Det var 2007 så Maria har gedigen erfarenhet. Denna stora kunskap kommer Maria att dela med sig av genom att regelbundet handleda Emma och Martin under de nio kursveckorna. Hon har arbetat med intern och extern handledning av psykologer och andra yrkesgrupper och har haft utvecklingsansvar för verksamheter.

Anna-Karin Norlander

Anna-Karin Norlander är legitimerad psykolog verksam inom Landstinget Dalarna. Hon har arbetat med par med såväl psykiatrisk som medicinsk problematik, utöver sitt huvudsakliga arbete med individuell utredning och behandling. Hon specialiserar sig som neuropsykolog och arbetar för närvarande inom rehabiliteringsmedicin. Anna-Karin utvecklade och testade (tillsammans med kursaren och psykologen Maria Burman) världens första internetterapi för par. Det var 2007 så precis som Maria har Anna-Karin gedigen erfarenhet. Anna-Karin kommer att finnas med i studien som kliniskt bollplank.

Emma Strindmar Norström

Emma går tionde och sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Emma genomförde sin praktik inom neuropsykiatrin samt på internetpsykiatrins forskningsavdelning i Stockholm, där hon bland annat behandlade i en sömnstudie och gjorde neuropsykiatriska utredningar. Vid sidan av studierna arbetar hon som psykologassistent inom neuropsykiatrin. Tillsammans med Lina Larsson administrerar Emma studiens 12-månadersuppföljning och skriver psykologexamensuppsats inom ramen för studien.

 

Lina Larsson

Lina går tionde och sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Lina genomförde sin praktik inom specialistpsykiatrin, där arbetet framför allt bestod av neuropsykiatriska utredningar och stödsamtal. Vid sidan av studierna arbetar hon som administratör inom på en specialistmottagning för ångest och depression. Tillsammans med Emma Strindmar Norström administrerar Lina studiens 12-månadersuppföljning och skriver psykologexamensuppsats inom ramen för studien.

 

Jonas Rafi

Jonas Rafi är doktorand på Stockholms universitet och PTP-psykolog på Karolinska Institutet. Han har tidigare behandlat par där den ena partnern lider av spelberoende, och forskar nu om spelberoende. Förutom spelberoende har han behandlat unga och vuxna med tvångssyndrom och fobier. I denna studie var Jonas biträdande vetenskaplig handledare för den initiala delen under 2018.

 

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av portalen på internet.