01

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Resultat och annan information samlas in under sekretess och rapportering sker i avidentifierad form. Det är alltså ingen obehörig som kan veta att du har deltagit. Vi som arbetar med projektet är legitimerade psykoterapeuter, legitimerade psykologer eller psykologer under utbildning och samtliga har tystnadsplikt under Hälso- och sjukvårdslagen.

 

Datasäkerhet

Du som deltar fyller i frågeformulär och tar del av behandlingen via ett krypterat kontakthanteringssystem (läs mer här). Till din mejladress kan vi komma att skicka påminnelser om att fylla i formulär eller genomföra övningar, skulle det vara någon mer känslig information kommer du endast att få mejl om att du har ett väntande meddelande på din behandlingswebbsida men inte vad det står i meddelandet.

 

Du loggar in på din behandlingswebbsida med din anonyma studiekod och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din studiekod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS.

Personuppgiftslagen

Information som samlas in kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftlagen (PuL). Uppgifterna är skyddade kommer endast att behandlas av oss som jobbar med studien. Dina uppgifter kommer inte att användas i kommersiella eller ovetenskapliga syften. Du har rätt att gratis en gång per år ta del om de uppgifter om dig som hanteras i forskningsprojektet samt vid behov få eventuella fel korrigerade. Du kan också få en sammanställning av studiens resultat om du önskar. Kontakta i så fall professor Per Carlbring.