01

Ta tempen på din relation

Du får svar på två minuter

Nedan listas sju påståenden och frågor som alla handlar om er relation. Det kan kännas läskigt att få en poäng på ens nuvarande relation, men försök att se poängen som en fingervisning, inte en objektiv sanning.

Vi ber er nu, var för sig, att läsa de sju påståendena klicka för det svarsalternativ som du tycker passar bäst.

  Alltid Ofta Sällan Aldrig
1. Jag kan samarbeta väl och lösa praktiska problem med min partner.
2. Jag känner att jag kan berätta saker i förtroende för min partner.
3. När jag och min partner inte är överens eller har en konflikt kommer jag snabbt över det.
4. Hur ofta under den senaste tiden har du tänkt att er relation inte är bra?
5. Hur ofta har du under den senaste tiden funderat på att separera från din partner?
  Mycket nära Ganska nära Bara lite nära Inte alls nära
6. Hur känslomässigt nära känner du dig din partner?
  Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
7. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med er relation?

Önskar du och din partner att ni hade bättre kontakt med varandra?

Vid Stockholms Universitet testas nu en webbkurs för att öka tillfredsställelsen i parrelationer. Vill du vara med? Deltagandet är kostnadsfritt

Låter detta intressant? Anmäl dig då! Men läs först mer om bakgrunden till studien och vad den innebär. Under rubriken Vem söker vi? hittar du mer information om vem studien riktar till sig. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!