01

Hur går kognitiv beteendeterapi (KBT) för par till?

I KBT för par används en kombination av kognitiva (tankemässiga) och beteendemässiga tekniker i syfte att förändra tankar och beteenden som bidrar till ens samlevnadsproblem. I denna studie använder vi oss av en metod som kallas Integrativ beteendeterapi för par. Det är en KBT-metod där där traditionellt förändringsarbete kombineras med strategier för acceptans av varandras olikheter. Metoden utvecklades på 1990-talet och bygger på en idé om att alla relationer innehåller problem av olika slag, där vissa problem kan lösas genom förändring av beteende medan andra bättre hanteras genom acceptans. I korthet går det ut på att ni som par tillsammans identifierar de största utmaningarna i er relation och varje vecka tränar på att möta dessa utmaningar med hjälp av nya strategier som ni utvecklar under behandlingens gång.

Hur går internetbaserad KBT för par till?

I det aktuella projektet ges den KBT-baserade behandlingen som en internetförmedlad kurs för att komma närmare varandra i sin relation. KBT-behandlingar via internet har använts sedan början av 2000-talet, och numera finns det gott om forskning som visar att det fungerar lika bra som traditionell KBT där klient och terapeut träffas regelbundet. Internetbaserad KBT kan beskrivas som guidad självhjälp över en bestämd tidsperiod. I denna kurs kommer du att få tillgång till nio moduler (en modul motsvarar ett kapitel ur en bok och innehåller ca 15-25 sidor text) som innehåller information och fakta om vanliga svårigheter och utmaningar som uppstår i relationer med fiktiva exempel som illustrerar hur detta kan se ut. Varje modul innehåller också övningar att genomföra, både på egen hand och tillsammans med din partner, där ni ges möjlighet att tillämpa och anpassa informationen i modulen på just er relation. Övningarna registrerar du sedan här på webben. Tanken är att ni ska hinna genomföra de nio modulerna under de nio veckor som kursen pågår. Det är viktigt att betona att kursen ni ska genomföra innebär en hel del arbete både på egen hand och tillsammans med din partner, och att det krävs ett aktivt engagemang från er båda under de nio veckor som kursen pågår.