0

Välkommen till Almstudien!

Vad bra att du har hittat hit. Det är inte ovanligt att känna sig nedstämd, deprimerad eller uppleva att livet är extra tungt. Ibland kan människor behöva söka hjälp för dessa problem. Det finns i dagsläget begränsat utbud och forskning kring behandling av depression för personer som är 65 år eller äldre. Vi tycker att det är viktigt att det finns behandling oavsett ålder och har därför utformat Almstudien. Behandlingen är individanpassad och bedrivs utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Du kan bo varsomhelst i Sverige eftersom den sker via internet. Behandlingen sker inom ramen för ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet och är kostnadsfri.

Studien är nu stängd för anmälan.