0

Villkor

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta behandlingen utan att ange något skäl. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott i behandlingen meddelar oss detta så att vi kan undvika att skicka påminnelser till dig. Dina uppgifter kommer inte att användas i kommersiella syften. Ingen utomstående kommer att veta att du har deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. Har du några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp efter det att du deltagit, är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Säkerhet och ersättning

Kontakten med behandlare och ansvariga för studien kommer att ske via e-post och via formulär på hemsidorna. Du kommer att tilldelas ett användarnamn som du ska använda dig av under behandlingen. Vi kommer även att erbjuda dig en krypterad e-postadress vilket innebär att vi kan garantera att ingen obehörig kan läsa din e-post eller övrig information om dig om du använder denna. Ersättning för deltagande utgår inte, däremot är själva behandlingen kostnadsfri för dig som deltar.

Risker

Vi känner inte till några risker som är specifika för internetbaserad psykologisk behandling och metoden har godkänts av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Klicka här för att lära dig mer om cookies!