0

Kan du vara med?

Vi söker personer som:

  • Upplever sig nedstämda och deprimerade.
  • Är 65 år eller äldre.
  • Talar och förstår svenska.
  • Inte genomgår annan psykologisk behandling eller stödsamtal.
  • Har daglig tillgång till dator (går även bra med läsplatta exempelvis) med internet.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot personer som lider av svårare psykiska problem som till exempel psykos och missbruk.