0

Projektgruppen

Gerhard Andersson 

Professor Gerhard Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet. Gerhard har tidigare genomfört liknande studier (gällande hälsoproblem och psykisk ohälsa) med positiva resultat. I mer än 10 år har han i egenskap av forskningsledare samarbetat med flera kompetenta forskare vilket har resulterat i att Sverige idag är den ledande nationen vad gäller psykologisk behandling via Internet. Främst har arbetssättet utgått från kognitiv beteendeterapi som är en etablerad psykologisk behandlingsmetod med starkt stöd i forskningen. Kontakt: gerhard.andersson@liu.se

Lise Bergman Nordgren

Lise Bergman Nordgren är fil. dr, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg psykoterapeut. Hon är anställd både vid Karolinska Institutet och vid Institutionen för beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet och hennes forskning behandlar i huvudsak skräddarsydd internetbaserad KBT och dess effekter på kort och längre sikt. Lise har erfarenhet av att behandla psykisk ohälsa både via internet och på traditionellt sätt.

Kristin Silfvernagel

Kristin Silfvernagel är leg. psykolog och doktorand i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet. Kristins forskning är inriktad mot skräddarsydd internetadministrerad KBT. Kristin har erfarenhet att arbeta med behandling av ångestsyndrom och depression via Internet och i form av traditionell KBT.

Kontakt: kristin. silfvernagel@liu.se, 013285831

Mikael Ludvigsson

Mikael Ludvigsson är specialistläkare i geriatrik, ST-läkare i psykiatri samt doktorand i äldrepsykiatri vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Geriatrik, Linköpings Universitet. Mikael kommer att konsulteras i behandlingen vid behov.

Anna Fritz

Anna Fritz går på påbyggnads psykoterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon har sedan 2009 en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och har sedan dess arbetat som behandlare. Utanför studierna bedriver Anna idag en egen KBT-mottagning i Stockholmsområdet. Hon har tidigare arbetat som behandlare, förutom i egen regi, på vårdcentral och inom företagshälsovård samt på KBT-gruppen i Stockholm. Inom Alm-studien är Anna behandlare och skriver även sin uppsats inom ramen för projektet.

Lena Rosengren

Lena Rosengren är leg. psykolog och går fjärde terminen på psykoterapeutprogrammet i kognitiv beteendeterapi  (KBT) vid Linköpings universitet. Lena har arbetat inom arbetsmarknadsverket, barnhälsovård, barn – och ungdomshabilitering och LSS med utredning, bedömning och behandlande insatser. Arbetar idag på Ungdomshälsan, bl.a. med KBT via internet. Inom Alm-studien är Lena behandlare och skriver även sin uppsats inom ramen för projektet.

Tomas Nygren

Tomas Nygren är leg. psykolog och doktorand i psykologi vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet. Tomas forskning är inriktad på kulturanpassning av internetadministrerad KBT. Tomas har tidigare arbetat med psykologisk behandling inom öppenvårdspsykiatrin. 

   

George Vlaescu

George Vlaescu arbetar som IT-administratör vid Linköpings IT-enhet och Institutionen för beteendevetenskap och lärande. George är ansvarig för utvecklingen och underhållet av Alm-portalen på internet.